Webinar o obvezama i odgovornosti poslodavca u uvjetima zaraze i potresa

Časopis Radno pravo organizira webinar-videokonferenciju pod nazivom „Kako poslovati u uvjetima zaraze i potresa – obveze i odgovornosti poslodavca“ (nove obveze, propisi, evidencije, primjeri dobre prakse). Webinar se održava u četvrtak, 23. travnja 2020. g. s početkom u 12 sati, a teme su: Zaštita na radu – nove obveze poslodavaca (obveza i način prijave poslodavaca koji sami provode zaštitu na radu, obveza i način prijave poslodavaca koji imaju ugovorene poslove ZNR, Informatički sustav zaštite na radu, Načini organizacije rada i evidencija o radnom vremenu (mogućnosti organizacije rada u uvjetima epidemije, nejednaki raspored radnog vremena i preraspodjela, samostalnost u određivanju radnog vremena, tzv. „čekanje“), Način evidentiranja radnog vremena u raznim situacijama (evidencija radnog vremena rada od kuće, evidencija kada je ugovorom isključen raspored, evidencija kada radnik ne može dolaziti na posao zbog prijevoza, evidencija bolesnih, u izolaciji, itd.), Procjena rizika i obveze poslodavca u provedbi mjera zaštite na radu vezano uz COVID-19 (odgovornost poslodavca u prilagodbi mjesta rada uz prevenciju zaraze, ispitivanje radne opreme, obavljanje periodičnog zdravstvenog pregleda radnika i osposobljavanje radnika za siguran rad, prijava bolesti COVID-19 i prava radnika oboljelih od COVID-19).

Predavači su Krešimir Rožman, mag. iur. te stručnjaci zaštite na radu Marko Štajner, mag. ing. mech. i mr. sig. Bruno Štajner, dipl. ing. Kotizacija za sudjelovanje je 290,00 kn + PDV  za pretplatnike časopisa Radno pravo, a 390,00 kn + PDV za ostale. Broj polaznika je ograničen, a popunjava se prema redoslijedu prijava. Videokonferencija se odvija uživo uz mogućnost postavljanja pitanja i sudjelovanja u programu, a svaki sudionik dobiva materijale s izlaganja i potvrdu u skladu s čl. 9. st. 3. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu.

Prijave se vrše:

  • putem e-maila: radno-pravo@radno-pravo.hr (uz navođenje sljedećih podataka: naziv tvrtke/ustanove, adresa, OIB, ime osobe koja dolazi na seminar, kontakt broj telefona)
  • putem weba: radno-pravo.hr
  • faksom: 01/4829-842 (uz navođenje sljedećih podataka: naziv tvrtke/ustanove, adresa, OIB, ime osobe koja prisustvuje seminaru, kontakt broj telefona, e-mail)
  • on-line

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nastavi čitati

Povezane vijesti