SPORTSKI OBJEKTI

SPORTSKI OBJEKTI
Odaberi

SPORTSKE OBJEKTE

OTVORENI SPORTSKI OBJEKTI

Sportsko-rekreacijski centar Copacabana

 • Adresa: Biljska cesta 1/e
 • Namjena objekta: plivanje, vaterpolo, rekreacija
 • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
 • Korisnik: PK Osijek, VK Osijek, VK Mursa, građani

Sportsko-zračna luka Osijek-Čepin

 • Adresa: Sv. Leopolda Bogdana Mandica 172/a
 • Namjena objekta: zrakoplovni sport, tehnička kultura
 • Upravitelj objekta: Aeroklub Osijek
 • Korisnik: Aeroklub Osijek

Stadion Gradski vrt

 • Adresa: W. Wilsona 2
 • Namjena objekta: nogomet, atletika
 • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
 • Kapacitet (gledatelja): 19.500
 • Korisnik: AK Slavonija-Žito, školska sportska društva

Sportski centar Olimpija

 • Adresa: Zeleno polje 32
 • Namjena objekta: nogomet, boćanje, mali nogomet, rukomet
 • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
 • Korisnik: NK Olimpija, BK Olimpija, RK Olimpija, ŽNK Osijek

Sportski centar NK LIO

 • Adresa: Bračka 183
 • Namjena objekta: nogomet
 • Upravitelj objekta:Športski objekti d.o.o.
 • Korisnik: NK LIO, Klub nogometne škole Hypo limač

Sportski centar Višnjevac

 • Adresa: Nikole Šubića Zrinskog 26, Višnjevac
 • Namjena objekta: nogomet
 • Upravitelj objekta: Športski nogometni klub Višnjevac
 • Korisnik: ŠNK Višnjevac, NŠM Višnjevac

Sportski centar Mačkamama

 • Adresa: Gacka 1
 • Namjena objekta: nogomet, boćanje, rekreacija
 • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
 • Korisnik: ŽNK Osijek, NK Mursa, boćarski klubovi, studentske sportske udruge, građani

Sportski centar Josipovac

 • Adresa: Kralja Stjepana Držislava bb, Josipovac
 • Namjena objekta: nogomet
 • Upravitelj objekta: NK Radnik
 • Korisnik: NK Radnik

Sportski centar Grafičar

 • Adresa: Poljski put 1/3
 • Namjena objekta: Nogomet
 • Upravitelj objekta: NŠM Grafičar-Vodovod
 • Korisnik: NŠM Grafičar-Vodovod

Sportski centar “Ante Gotovina” (Bikara)

 • Adresa: Velebitska 3
 • Namjena objekta: nogomet
 • Upravitelj objekta: Nogometni klub Metalac
 • Korisnik: NK Metalac

Igralište Nogometnog kluba Slavonac

 • Adresa: Svete Ane 1, Tenja
 • Namjena objekta: nogomet
 • Upravitelj objekta: Nogometni klub Slavonac
 • Korisnik: NK Slavonac

Igralište Kraj Drave

 • Adresa: Šetalište kardinala Franje Šepera 1/a, OSIJEK
 • Namjena objekta: nogomet, američki nogomet
 • Upravitelj objekta: Nogometni klub Elektra
 • Korisnik: NK Elektra, Klub američkog nogometa Topovi

Srednjoškolsko igralište

 • Adresa: Istarska 1
 • Namjena objekta: dizanje utega, školska i studentska natjecanja, sportska rekreacija
 • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
 • Korisnik: DK Slavonija, srednje škole, školska sportska društva, studentske sportske udruge, malonogometni klubovi, građani

Igralište Rukometnog kluba Tenja

 • Adresa: Vlatka Mačeka 20, Tenja
 • Namjena objekta: rukomet
 • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
 • Korisnik: RK Tenja

Sportski centar Brijest

 • Adresa:
 • Namjena objekta: nogomet
 • Upravitelj objekta: Nogometni klub Brijest
 • Korisnik: NK Brijest

Igralište Nogometnog kluba Sarvaš

 • Adresa: Stadionska bb, Sarvaš
 • Namjena objekta: nogomet
 • Upravitelj objekta: Nogometni klub Sarvaš
 • Korisnik objekta: NK Sarvaš, NK Filipovica

Boćarski objekt Sjenjak

 • Adresa: I. G. Kovačića 2/a
 • Namjena objekta: boćanje
 • Upravitelj objekta: BK Sjenjak
 • Korisnik: BK Sjenjak

Streljana Pampas

 • Adresa: Šandora Petefija 204/a
 • Namjena objekta: streljaštvo
 • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
 • Korisnik: streljački klubovi i društva, školska sportska društva

Teniski centar Jezero

 • Adresa: Kupska bb
 • Namjena objekta: tenis
 • Upravitelj objekta: TK Jezero

Teniski centar Olimpija

 • Adresa: Ulica Olimpije 2
 • Namjena objekta: tenis
 • Upravitelj objekta: TK Olimpija Osijek 1984
 • Korisnik: TK Olimpija Osijek 1984

Teniski centar Osijek

 • Adresa: Perivoj kralja Tomislava 1
 • Namjena objekta: tenis
 • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
 • Korisnik: TK Tennis Talents, studentski sportski klubovi, građani

Centar terapijskog jahanja

 • Adresa: Š. Petefija 80/c
 • Namjena objekta: konjički sport
 • Upravitelj objekta: Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja “MOGU”
 • Korisnik: Udruga MOGU

Hipodrom Pampas

 • Adresa: Šandora Petefija 80/a
 • Namjena objekta: konjički sport, kros
 • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
 • Korisnik: Konjički klub Osijek, školska sportska društva

ZATVORENI SPORTSKI OBJEKTI

Sportski centar Sokolski dom (Sokol centar)

 • Adresa: Kralja Zvonimira 5
 • Namjena objekta: gimnastika, školski sport, rekreacija
 • Upravitelj objekta: Sokol centar d.o.o.
 • Korisnik: GD Osijek-Žito, školska sportska društva, građani

Sportska dvorana Jug

 • Adresa: Kralja Petra Svačića 67
 • Namjena objekta: dvoranski sportovi, nastava TZK, izvanškolska natjecanja
 • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
 • Korisnik: klubovi, fakulteti, školska sportska društva, studentske sportske udruge

Nastavno-sportska dvorana Gradski vrt

 • Adresa: Kneza Trpimira 23
 • Namjena objekta: dvoranski sportovi, nastava TZK, sportske priredbe, zabavni, kulturni i edukativni sadržaji
 • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
 • Kapacitet (gledatelja): Velika dvorana 3538, mala dvorana 1448 (uz atletski tunel, te još dvije dvorane)

Sportska dvorana Zrinjevac

 • Adresa: Zrinjevac 11
 • Namjena objekta: rukomet, futsal, šah, školski sport, nastava TZK, rekreacija
 • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
 • Korisnik:rukometni klubovi, MNK Osijek, šahovski klubovi, srednje škole, školska sportska društva, građani

Gradski bazeni

 • Adresa: Martina Divalta 2/a
 • Namjena objekta: vodeni sportovi, rekreacija
 • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
 • Korisnik: PK Osijek, RC Osijek, PKOI Delfin, VK Osijek, ŽVK Mursa, školska sportska društva, studentske sportske udruge, građani

Gimnastički centar Inova-Gim

 • Adresa: Zeleno polje 30
 • Namjena objekta: gimnastika
 • Upravitelj objekta: Gimnastički klub Inova-gim
 • Korisnik: GK Inova-gim

Motonautički dom Retfala

 • Adresa: Pampas 31
 • Namjena objekta: motonautika, boćanje
 • Upravitelj objekta: Moto-nautički klub Neptun
 • Korisnik: MNK Neptun, BK Neptun, BK Pampas

Kuglana Pampas

  • Adresa: Šandora Petefija 204/a
  • Namjena objekta: kuglanje
  • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
  • Korisnik: kuglački klubovi, školska sportska društva, ŠUS Svjetlost

Kuglana HŽ

 • Adresa: Bartula Kašića 2/a
 • Namjena objekta: kuglanje
 • Upravitelj objekta: HŽ
 • Korisnik: KK Željezničar, KK HT

Boćarski dom Retfala

 • Adresa: Ljudevita Posavskog 29/a
 • Namjena objekta: boćanje
 • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
 • Korisnik: BK Retfala, BK Mlada Retfala

Dom Boćarskog kluba Višnjevac

 • Adresa: Dravska bb
 • Namjena objekta: boćanje
 • Upravitelj objekta: Boćarski klub Višnjevac
 • Korisnik: BK Višnjevac

Dom Veslačkog kluba Iktus

 • Adresa: Šetalište kardinala Franje Šepera bb
 • Namjena objekta: veslanje
 • Upravitelj objekta: Veslački klub Iktus
 • Korisnik: VK Iktus

Dvorana Mjesnog odbora Knez Branimir

 • Adresa: Krstova 97/b
 • Namjena objekta: stolni tenis
 • Upravitelj objekta: Stolnoteniski klub Olimpija
 • Korisnik: STK Olimpija, STK Slavonac

Dvorana za borilačke sportove Vladimira Stojića Caca

 • Adresa: Ivana Gorana Kovačića 2/a
 • Namjena objekta: borilački sportovi, sjedeća odbojka
 • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
 • Korisnik: ŠIOK HVIDR-a