Prestanak plaćanja pristojbi na rješenja o kategorizaciji sportaša

Stupanjem na snagu nove Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 92/2021), od 1. rujna 2021. g. ukida se obveza plaćanja upravnih pristojbi na rješenja o kategorizaciji sportaša. Na taj način će se način Hrvatskom olimpijskom odboru upućivati zahtjevi na rješavanje bez prilaganja biljega ili plaćanja iznosa upravne pristojbe.

Obavijest o prestanku obveze plaćanja upravnih pristojbi na rješenja o kategorizaciji sportaša

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nastavi čitati

Povezane vijesti