Poziv za sufinanciranje edukacije trenera u 2022.

Programom javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2022., u Programskom sadržaju „A“, točki 1. podtočki 1.4. Stručni poslovi u sportu – program edukacije stručnih kadrova, planirana su sredstva za sufinanciranje osposobljavanja i školovanja trenera klubova članica Zajednice.
Na temelju navedenog, obavještavamo članice da mogu participirati u navedenim sredstvima podnošenjem zamolbe i ispunjavanjem uvjeta utvrđenih Kriterijima za sufinanciranje osposobljavanja i školovanja stručnog kadra u sportu.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje, kandidat mora ispunjavati jedan od sljedećih uvjeta:
– upisani ili postojeći polaznik izvanrednog preddiplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera;
– upisani ili postojeći polaznik izvanrednog specijalističkog diplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera;
– upisani ili postojeći polaznik programa osposobljavanja i usavršavanja za obavljanje stručnih poslova u sportu;
– upisani ili postojeći polaznik izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija za izobrazbu trenera.

Prilozi koji se dostavljaju:
– naziv ustanove u kojoj se provodi program osposobljavanja ili školovanja;
– dokaz o statusu polaznika na studiju ili programu osposobljavanja;
– vjerodostojna isprava o cijeni školarine po semestru ili za cijeli program osposobljavanja.
Skrećemo pozornost da će se sufinancirati samo troškovi školarine koja se odnosi na i plaćena je u 2022. godini.

Polaznik mora imati zaključen važeći ugovor s klubom o reguliranju statusa (profesionalac, honorarac, studentski ugovor, volonter) s odredbama o definiranju međusobnih prava i obveza između kluba i polaznika edukacije u vezi školovanja/osposobljavanja (podmirivanje troškova od strane kluba, prava i obveze polaznika edukacije itd.) ili zaseban ugovor o podmirivanju troškova edukacije.
Zamolbe s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno u tajništvo Zajednice, a rok za dostavu je utorak, 24. svibnja 2022. g. 

Kriteriji za sufinanciranje osposobljavanja i školovanja stručnog kadra u sportu

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nastavi čitati

Povezane vijesti