Poziv za dostavu programskog i financijskog izvješća za 2020.

Zajednica športskih udruga grada Osijeka dužna je podnijeti Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i utrošku sredstava za 2020. g. Gradu Osijeku u utvrđenom roku, sukladno Zakonu o proračunu.

Na temelju ovog Poziva, sve članice Zajednice dužne su dostaviti:
Programsko izvješće za 2020. g. na propisanom obrascu. Rok za dostavu: 15. veljače 2021.
Izvješće o potrošnji proračunskih sredstava za 2020. g. na propisanom obrascu PROR-POT. Rok za dostavu: 15. veljače 2021.

Obrasci programskih izvješća prilagođeni su vrstama udruga prema nazivu obrazaca, a kao i obično, granski savezi dužni su izvijestiti svoje članice o potrebi dostave navedenih dokumenata i objedinjene ih dostaviti. Članice granskih saveza dostavljaju PROR-POT svojim savezima i u obrazac unose podatke o savezu kao davatelju sredstava, osim nositelja kvalitete koji zadržavaju podatke o Zajednici kao davatelju. Ukoliko su članice saveza dobile sredstva izravno od Zajednice športskih udruga grada Osijeka dostavljaju zaseban PROR-POT i Zajednici, također putem svog granskog saveza. Uz navedeno, članice dostavljaju i potpisanu privolu.

Napominjemo dodatnu obvezu za klubove koji imaju sklopljene ugovore o radu s trenerima čije se plaće sufinanciraju putem Programa javnih potreba u sportu za 2021. g. da su dužni dostaviti fotokopije važećih ugovora u 2021. g.

Poziv za dostavu Programskog i financijskog izvješća za 2020.
Privola

Programska izvješća
Natjecateljski klubovi
Granski savezi i ostale udruge
Školski sport
Studentski sport
Sportska rekreacija – savez
Sportska rekreacija – članice

Financijsko izvješće
Izvješće o potrošnji proračunskih sredstava za 2020. (PROR-POT)
Upute za izradu izvješća o potrošnji proračunskih sredstava

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nastavi čitati

Povezane vijesti