Poziv za dostavu programskog i financijskog izvješća za 2019.

Zajednica športskih udruga grada Osijeka dužna je podnijeti izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i utrošku sredstava za 2019. g. Gradu Osijeku u utvrđenom roku, sukladno Zakonu o proračunu.

Na temelju ovog Poziva, sve članice Zajednice dužne su dostaviti:

  1. Programsko izvješće za 2019. g. na propisanom obrascu. Rok za dostavu: 10. veljače 2020.
  2. Izvješće o potrošnji proračunskih sredstava za 2019. g. na propisanom obrascu PROR-POT. Rok za dostavu: 10. veljače 2020.

Obrasci programskih izvješća prilagođeni su vrstama udruga prema nazivu obrazaca, a kao i obično, granski savezi dužni su izvijestiti svoje članice o potrebi dostave navedenih dokumenata i objedinjene ih dostaviti. Članice granskih saveza (osim nositelja kvalitete) dostavljaju PROR-POT  svojim savezima i u obrazac unose podatke o savezu kao davatelju sredstava. Ukoliko su članice saveza dobile sredstva izravno od Zajednice športskih udruga grada Osijeka dostavljaju PROR-POT i Zajednici, također putem svog granskog saveza. Uz navedeno, članice dostavljaju i potpisanu privolu.

Poziv

Poziv za dostavu programskog i financijskog izvješća za 2019.

Programsko izvješće

Programsko izvješće za 2019. – natjecateljski klubovi
Programsko izvješće za 2019. – savezi i nenatjecateljske udruge
Programsko izvješće za 2019. – školski sport
Programsko izvješće za 2019. – studentski sport
Programsko izvješće za 2019. – GSSR Sport za sve
Programsko izvješće za 2019. – sportska rekreacija članice saveza

Financijsko izvješće

Izvješće o potrošnji proračunskih sredstava za 2019. (PROR-POT)
Upute za izradu izvješća o potrošnji proračunskih sredstava za 2019.

Privola

Privola

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nastavi čitati

Povezane vijesti