Plaćanje pristojbi za kategorizacije sportaša

Uvodi se obveza plaćanja pristojbi za podnošenje zahtjeva i izdavanje rješenja o kategorizaciji sportaša.

Hrvatski olimpijski odbor uputio je obavijest svojim članicama o obvezi naplate upravnih pristojbi u postupku kategorizacije sportaša. Upravne pristojbe naplaćivat će se od 16. ožujka 2017. godine na:

– podnošenje svakog Zahtjeva za kategorizaciju sportaša u iznosu od 20,00 kn (tar.br.1. iz Tarife upravnih pristojbi)
– izdavanje rješenja o kategorizaciji sportaša u iznosu od 50,00 kn (tar.br.2.2. iz Tarife upravnih pristojbi)

U slučaju podnošenja Žalbe na rješenje o kategorizaciji sportaša ili odbacivanje zahtjeva za kategorizaciju sportaša treba priložiti upravnu pristojbu u iznosu od 50,00 kn (tar.br.2.2. iz Tarife upravnih pristojbi).

Obveza plaćanja upravne pristojbe na podnošenje zahtjeva za kategorizaciju sportaša i izdavanje rješenja o kategorizaciji sportaša temelji se na odredbi članka 1. Zakona o upravnim pristojbama koji propisuje obvezu naplate upravnih pristojbi za pismena i radnje i pred pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. Ako je sportaš kao podnositelj Zahtjeva za kategorizaciju sportaša naveden u Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) kao osoba koja je oslobođena od plaćanja upravnih pristojbi, tada takav sportaš treba donijeti dokaz o pravu na oslobođenje od plaćanja pristojbi.

Nedvojbeno je da obveza plaćanja upravne pristojbe (biljega) u iznosu od 20,00 + 50,00 kn predstavlja veliki teret za sportaše, stoga je HOO već pokrenuo zamolbu prema Ministarstvu financija i Vladi Republike Hrvatske da se radnje u rješavanju pitanja kategorizacije sportaša oslobode od plaćanja upravne pristojbe, no za takvo rješenje treba pričekati sljedeće izmjene Zakona o upravnim pristojbama.

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nastavi čitati

Povezane vijesti