Određeni davatelji usluga i korisnici prava na zdravstvenu zaštitu u 2021.

Izvršni odbor Zajednice športskih udruga grada Osijeka donio je u petak 26. veljače 2021. g. na svojoj 13. sjednici u sazivu 2020.-2024. odluke o pravu na besplatno korištenje usluga utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti te pravu na besplatno korištenje usluga fizikalne terapije i rehabilitacije sportaša u 2021. godini. Odlukama su prethodili postupci javne, odnosno jednostavne nabave putem kojih su izabrani davatelji ovih usluga za potrebe sportskih klubova članica Zajednice.

Izabrani davatelji usluga su: Ustanova za zdravstvenu skrb dr. Špiranović za medicinu rada i športa, S. Radića 54, Osijek (tel. 213 322, 213 333, e-mail: medicinarada@medicinarada.hr) i Privatna fizikalna terapija i rehabilitacija Stevo Kuric, viši fizioterapeut, Istarska 1, Osijek (tel. 204 727).

U prilogu donosimo odluke kojima su određene kvote pregleda po klubovima, odnosno definirani korisnici prava na fizikalnu terapiju i rehabilitaciju na trošak Zajednice.

Odluka o pravu na korištenje zdravstvenih pregleda u 2021.
Odluka o pravu na fizikalnu terapiju i rehabilitaciju u 2021.

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nastavi čitati

Povezane vijesti