O NAMA

O NAMA
ZOS

Ciljevi i zadaće

Zajednica osječkog sporta utemeljena je 14. rujna 1961. kao Savez organizacija za fizičku kulturu Općine Osijek. Nakon demokratskih promjena, nosila je naziv Savez športova Općine Osijek da bi odlukom od 22. prosinca 1997. zaživjela Zajednica športskih udruga Grada Osijeka, upisana u Registar udruga RH 28. siječnja 1998. Izmjenama Statuta današnji naziv Zajednica je dobila 6. prosinca 2022. godine.

Ciljevi i zadaće Zajednice određeni su člankom 48. stavkom 3. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20):

„Sportske zajednice u svom djelokrugu usklađuju aktivnosti svojih članova, potiču i promiču sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sport djece, mladeži i studenata i osoba s invaliditetom, objedinjuju i usklađuju programe sporta te predlažu program javnih potreba u sportu i sudjeluju u njegovu ostvarivanju, skrbe o kategoriziranim sportašima i svojim aktima uređuju opseg i način ostvarivanja njihovih prava te sudjeluju u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva te druga velika međunarodna natjecanja, surađuju u ostvarivanju programa Hrvatskoga olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga športskog saveza gluhih, promiču stručni rad u sportu i sudjeluju u skrbi o javnim sportskim građevinama.“

Radna zajednica i upravljačka tijela

Popis djelatnika Zajednice:

Andrej Beck, glavni tajnik
Alan Kerže, koordinator za plan i analizu sportskih programa – pomoćnik glavnog tajnika
Dražen Dogan, savjetnik
Jasna Brnas, poslovna tajnica
Igor Salajić, referent za sportske objekte i prijevoz sportaša
Simona Rusmirović, samostalni referent za pravne poslove i kontrolu izvješća - specijalist javne nabave

Knjigovodstvo, tel. 031/227-505

Igor Haršanji, koordinator financijsko-računovodstvenih poslova
Mirna Brkić, referent financijsko-računovodstvenih poslova I.
Nina Badrov Kovačević,referent financijsko-računovodstvenih poslova II.
Helena Brdarić, referent financijsko-računovodstvenih poslova III.
Ana Papa, referent financijsko-računovodstvenih poslova IV.

Radno vrijeme

Radno vrijeme: 7.30 – 15.30
Rad sa strankama: 8.00 – 14.30

Tomislav Bilandžić, univ. spec. iur. (Kickboxing klub Sv. Duh)

Zoran Špoljarić (Savez za sport i sport. rekreaciju osoba s invaliditetom Osijek – SPORIN)

Ljiljana Brkić (Osječki športski savez gluhih)

Zoran Ćelić (Streljački savez Osijeka)

Vlasta Dragušica, mag. iur. (Judo klub Mladost)

Siniša Durgel (Dizački klub Slavonija)

Joco Đukić, prof. (Osječki karate savez)

Vjekoslav Oršolić (Atletski klub Slavonija-Žito)

Zoran Munduković (Konjički klub Osijek)

Zvonko Horvat (Osječki šahovski savez)

Helena Janson (Aeroklub Osijek)

Zoran Vladović (Studentski športski savez Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku)

sc. Neđeljko Knežević (Kuglački savez grada Osijeka)

Dane Končar, prof. (Školski športski savez grada Osijeka)

Ivan Kos, dipl. oec. (Rukometni savez grada Osijeka)

Bruno Mandić (Osječki teniski savez)

Tomislav Marković (Gimnastičko društvo Osijek-Žito)

Sena Matešić (Košarkaški savez grada Osijeka)

Mladen Mikolčević (Boksački klub Osijek)

Dražen Milohnoja, dipl. oec. (Nogometno središte Osijek)

Mihael Močković (Plivački klub Osijek)

Mirna Rajle Brođanac (Veslački klub Iktus)

Robert Seligman (Športski objekti d.o.o.)

Alen Nađsombat (Grad Osijek)

Karlo Šatvar, dipl. iur. (Stolnoteniski klub Vodovod-Osijek)

Krešo Troskot (Boćarski savez Osijek)

Gordana Veselić, prof. (Gradski savez za sportsku rekreaciju “Sport za sve” Osijek)

Damir Zahirović (Taekwondo klub Osijek)

Duško Živković (Odbojkaški savez grada Osijeka)

Alen Nađsombat, predsjednik

Robert Seligman, dopredsjednik

Karlo Šatvar, dopredsjednik

Zvonko Horvat

Tomislav Marković

Bruno Mandić

Dražen Milohnoja

Vjekoslav Oršolić

Zoran Špoljarić

dr. sc. David Krmpotić, predsjednik
Vladimir Mađarević, član
Petar Krpan, član
Boris Milošević, zamjenik člana
David Šain, zamjenik člana

Mandat članova Izvršnog i Nadzornog odbora poklapa se s mandatom u Skupštini Zajednice