O NAMA

O NAMA
ZOS

Ciljevi i zadaće

Zajednica osječkog sporta (ZOS) utemeljena je 14. rujna 1961. kao Savez organizacija za fizičku kulturu Općine Osijek. Nakon demokratskih promjena, nosila je naziv Savez športova Općine Osijek da bi odlukom od 22. prosinca 1997. zaživjela Zajednica športskih udruga grada Osijeka. Izmjenama Statuta današnji naziv Zajednica je dobila 6. prosinca 2022. godine.

Sukladno članku 34. stavku 5. Zakona o sportu (NN 141/22) zadaće sportske zajednice su: usklađivanje aktivnosti članova, poticanje i promicanje sporta u skladu s aktima strateškog planiranja iz članka 104. Zakona i drugim strateškim dokumentima donesenim na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, a osobito sporta djece, mladeži i studenata, osoba s invaliditetom te zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja i zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti, objedinjavanje i usklađivanje sportskih programa, predlaganje programa javnih potreba u sportu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovo provođenje, skrb o kategoriziranim sportašima, utvrđivanje načina ostvarivanja prava sportaša, sudjelovanje u stvaranju uvjeta za pripremu sportaša za olimpijske igre, paraolimpijske igre, olimpijske igre gluhih, svjetska i europska prvenstva te druga velika međunarodna natjecanja, suradnja u ostvarivanju programa Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, promicanje stručnog rada u sportu, edukacija, informiranje i savjetovanje sportaša, sportskih djelatnika, građana i ostalih sudionika u sportu o pitanjima bitnim za bavljenje sportskim aktivnostima i djelatnostima, edukacija sportaša o antidopingu, sprječavanje negativnih pojava u sportu, skrb o javnim sportskim građevinama koje su joj povjerene na upravljanje te ostali poslovi propisani općim aktima.

Radna zajednica i upravljačka tijela

Popis djelatnika Zajednice:

Dražen Dogan, v. d. glavnog tajnika
Alan Kerže, koordinator za plan i analizu sportskih programa - pomoćnik glavnog tajnika
Jasna Brnas, poslovna tajnica
Igor Salajić, referent za sportske objekte i prijevoz sportaša

Knjigovodstvo

Igor Haršanji, koordinator financijsko-računovodstvenih poslova
Mirna Brkić, referent financijsko-računovodstvenih poslova I.
Nina Badrov Kovačević,referent financijsko-računovodstvenih poslova II.
Helena Brdarić, referent financijsko-računovodstvenih poslova III.
Ana Papa, referent financijsko-računovodstvenih poslova IV.

Radno vrijeme

Radno vrijeme: 7.30 – 15.30
Rad sa strankama: 8.00 – 14.30

Tomislav Bilandžić, univ. spec. iur. (Kickboxing klub Sv. Duh)

Zoran Špoljarić (Savez za sport i sport. rekreaciju osoba s invaliditetom Osijek – SPORIN)

Ljiljana Brkić (Osječki športski savez gluhih)

Zoran Ćelić (Streljački savez Osijeka)

Vlasta Dragušica, mag. iur. (Judo klub Mladost)

Siniša Durgel (Dizački klub Slavonija)

Joco Đukić, prof. (Osječki karate savez)

Vjekoslav Oršolić (Atletski klub Slavonija-Žito)

Zoran Munduković (Konjički klub Osijek)

Zvonko Horvat (Osječki šahovski savez)

Helena Janson (Aeroklub Osijek)

Zoran Vladović (Studentski športski savez Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku)

sc. Neđeljko Knežević (Kuglački savez grada Osijeka)

Dane Končar, prof. (Školski športski savez grada Osijeka)

Ivan Kos, dipl. oec. (Rukometni savez grada Osijeka)

Bruno Mandić (Osječki teniski savez)

Tomislav Marković (Gimnastičko društvo Osijek-Žito)

Sena Matešić (Košarkaški savez grada Osijeka)

Mladen Mikolčević (Boksački klub Osijek)

Dražen Milohnoja, dipl. oec. (Nogometno središte Osijek)

Mihael Močković (Plivački klub Osijek)

Mirna Rajle Brođanac (Veslački klub Iktus)

Robert Seligman (Športski objekti d.o.o.)

Alen Nađsombat (Grad Osijek)

Karlo Šatvar, dipl. iur. (Stolnoteniski klub Vodovod-Osijek)

Krešo Troskot (Boćarski savez Osijek)

Gordana Veselić, prof. (Gradski savez za sportsku rekreaciju “Sport za sve” Osijek)

Damir Zahirović (Taekwondo klub Osijek)

Duško Živković (Odbojkaški savez grada Osijeka)

Alen Nađsombat, predsjednik

Robert Seligman, dopredsjednik

Karlo Šatvar, dopredsjednik

Zvonko Horvat

Tomislav Marković

Bruno Mandić

Dražen Milohnoja

Vjekoslav Oršolić

Zoran Špoljarić

dr. sc. David Krmpotić, predsjednik
Petar Krpan, član
Boris Milošević, član
David Šain, zamjenik člana
Mandat članova Izvršnog i Nadzornog odbora poklapa se s mandatom u Skupštini Zajednice