Novine u vezi s dnevnicama za službena putovanja

Od 24.12.2015. g. primjenjuju se odredbe Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, objavljenog u Narodnim novinama br. 137/15.

Kao  i  do  sada, ako službeno putovanje u zemlji (u mjesto udaljeno najmanje 30 km od sjedišta poslodavca, odnosno od prebivališta/uobičajenog boravišta radnika) traje duže od 12 sati, poslodavac može radniku neoporezivo isplatiti dnevnicu u iznosu od 170,00 kuna, a za službeno putovanje koje traje više od 8 a manje od 12 sati, neoporezivi dio dnevnice iznosi 85,00 kuna i ti iznosi jesu naknade za pokriće izdataka prehrane pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje.

Odredbe Pravilnika, kao novinu, propisuju način utvrđivanja  neoporezivog  iznosa dnevnice u zemlji ako je tijekom službenog putovanja osiguran jedan obrok (ručak ili večera, tj. polupansion), odnosno ako su osigurana oba obroka (puni pansion):

– Ako je na službenom putovanju koje traje duže od 12 sati osiguran jedan obrok (ručak ili večera), neoporezivi iznos dnevnice u zemlji umanjuje se za 30% i iznosi 119,00 kuna.

– Ako su na službenom putovanju koje traje duže od 12 sati osigurana oba obroka (i ručak i večera), neoporezivi iznos dnevnice u zemlji umanjuje se za 60% i iznosi 68,00 kuna.

– Ako su ispunjeni uvjeti za isplatu pola neoporezive dnevnice (jer je putovanje trajalo više od 8 a manje od 12 sati), a radniku je osiguran jedan obrok (ručak ili večera), neoporezivo mu se može isplatiti 59,50 kuna dnevnice.

Prema izmijenjenom članku 13. stavku 3. Pravilnika o porezu na dohodak neprekidno        trajanje službenog putovanja za koje se mogu isplatiti neoporezive naknade troškova                vremenski se ograničava na 30 dana.

Bitno je naglasiti da ukoliko poslodavac na navedeni način želi isplaćivati dnevnicu, to je potrebno regulirati svojim aktima (pravilnik, odluka nadležnog tijela i sl.).

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nastavi čitati

Povezane vijesti