Nagrada za fair-play HOO-a

Poziv na podnošenje prijedloga

       Dana 20. prosinca 2016. godine na Velikom danu hrvatskog sporta, između ostalog, dodjeljuje se i Nagrada za fair play HOO-a. Ova nagrada dodjeljuje se osobi koja je svojim nastupom, ponašanjem ili na drugi način u tijeku natjecanja ili u svezi s natjecanjem iskazala izrazito fair i sportsko ponašanje.

Uvjereni da se fair play primjeri postupanja sportaša, trenera i drugih osoba u sportu prepoznaju i zaslužuju priznanje, pozivamo vas na dostavu nominacija za dodjelu Nagrade za fair play HOO-a za 2016. godinu.

Predmetna nominacija treba sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv, te kontakt fizičke ili pravne osobe koja podnosi nominaciju
– ime i prezime, te kontakt osobe koja se nominira za dodjelu fair play nagrade HOO-a za 2016. godinu
– kratki opis podviga, ponašanja ili drugog postupka sportaša, trenera ili druge osobe u tijeku natjecanja ili u vezi s natjecanjem koje se nominira za dodjelu fair play nagrade, te vrijeme i mjesto tog događanja.

Nominacije za dodjelu nagrade potrebno je dostaviti HOO-u na e-mail,  do 2. prosinca 2016. godine, do 10 sati.

Svaka nominacija za fair play nagradu HOO-a ulazi i u daljnji postupak nominacije za fair play nagradu Europskog fair play pokreta i Međunarodnog fair play odbora.

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nastavi čitati

Povezane vijesti