,

Javni poziv za sudjelovanje članica Zajednice u provedbi Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2021. – neaktivan

Na temelju odgovarajućih odredbi Zakona o sportu, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2021., Zajednica športskih udruga grada Osijeka raspisala je Javni poziv za sudjelovanje članica Zajednice športskih udruga grada Osijeka u provedbi Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2021.

Predmet Javnog poziva je sufinanciranje programskih aktivnosti članica u cilju provedbe Programskog sadržaja „A“ iz Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2021. kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Osijeka na svojoj sjednici 26. studenog 2020. g. Poziv je otvoren 30 dana od dana objave, odnosno do 3. siječnja 2021. g., a odnosi se na sve članice Zajednice, neovisno o njihovom statusu (privremeno ili punopravno članstvo).

Nakon zaključenja Javnog poziva, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta iz Javnog poziva obavit će pregled svih zaprimljenih prijava i utvrditi ispunjavaju li navedene prijave propisane uvjete. Stoga ovim putem posebno upozoravamo sve članice/podnositelje prijava na obvezu dostave cjelokupne zatražene dokumentacije držeći se propisanih uputa, budući da nepotpune, nepropisno dostavljene i nepravodobne prijave neće biti prihvaćene, a članice uskraćene za financijsko-materijalna sredstva za provedbu programa u 2021.g.

Nakon provjere ispunjavanja formalnih uvjeta, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa provodi valorizaciju programa, o čijim rezultatima će Zajednica izvijestiti na ovim mrežnim stranicama. Raspodjela sufinanciranja po programskim područjima bit će utvrđena u Planu realizacije Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2021.

Za sve nejasnoće u vezi s dostavom traženih dokumenata, kao i popunjavanjem obrazaca, možete se obratiti Zajednici športskih udruga grada Osijeka osobno ili putem telefonskih brojeva i e-mail adresa naznačenih u uputama za prijavitelje. Dokumenti se dostavljaju poštom preporučeno ili neposrednom dostavom u tajništvo Zajednice športskih udruga grada Osijeka, Reisnerova 46/a (SD Zrinjevac), zaključno s navedenim rokom. Klubovi članice gradskih granskih saveza prijavu s cjelokupnom dokumentacijom dostavljaju putem svog gradskog saveza.

Dodatno napominjemo kako ove godine sukladno Odluci o primjeni Pravilnika o izračunu vrijednosti i razvrstavanju sportova, Pravilnika o određivanju nositelja kvalitete u pojedinim sportovima i Pravilnika o vrednovanju granskih saveza s obzirom na epidemiju COVID-19 klubovi nisu dužni dostavljati Upitnik za bodovanje vrijednosti sporta i određivanje nositelja kvalitete.

Javni poziv za sudjelovanje članica u provedbi PJP u sportu za 2021.

Javni poziv
Prijavnica
Evidencija sportaša
Upitnik za saveze
Plan prihoda i rashoda
Upute za prijavitelje
Privola

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nastavi čitati

Povezane vijesti