Javni poziv za sudjelovanje članica Zajednice športskih udruga grada Osijeka u provedbi Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2023.

Na temelju odgovarajućih odredbi Zakona o sportu, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2023., Zajednica športskih udruga grada Osijeka raspisala je Javni poziv za sudjelovanje članica Zajednice športskih udruga grada Osijeka u provedbi Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2023.

Predmet Javnog poziva je sufinanciranje programskih aktivnosti članica u cilju provedbe Programskog sadržaja „A“ iz Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2023. kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Osijeka na svojoj sjednici 30. studenog 2022. g. Poziv je otvoren od 6. prosinca 2022. g. do 8. siječnja 2023. g., a odnosi se na sve članice Zajednice, neovisno o njihovom statusu (privremeno ili punopravno članstvo).

Nakon zaključenja Javnog poziva, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta iz Javnog poziva obavit će pregled svih zaprimljenih prijava i utvrditi ispunjavaju li navedene prijave propisane uvjete. Stoga ovim putem posebno upozoravamo sve članice/podnositelje prijava na obvezu dostave cjelokupne zatražene dokumentacije držeći se propisanih uputa, budući da nepotpune, nepropisno dostavljene i nepravodobne prijave neće biti prihvaćene, a članice uskraćene za financijsko-materijalna sredstva i ostala prava za provedbu programa u 2023. g. Prijavna dokumentacija ove se godine dostavlja isključivo putem informatičke platforme Zajednice kojoj članice pristupaju pomoću unaprijed dodijeljene poveznice, korisničkog imena i lozinke. Članice granskih saveza samostalno podnose prijavu s popratnom dokumentacijom, uz prethodnu provjeru i potrebne potpise ovlaštenih osoba saveza na odgovarajućim obrascima.

Nakon provjere ispunjavanja propisanih uvjeta, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa provodi valorizaciju programa, o čijim će rezultatima Zajednica izvijestiti na svojim mrežnim stranicama. Raspodjela sufinanciranja po programskim područjima i programima bit će utvrđena u Planu realizacije Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2023. koji propisuje i način dodjele utvrđenih sredstava.

Za sve nejasnoće u vezi s dostavom traženih dokumenata, kao i popunjavanjem obrazaca, možete se obratiti Zajednici športskih udruga grada Osijeka putem telefona i e-maila naznačenih u uputama za prijavitelje.

Javni poziv – dokumentacija:

Javni poziv
Prijavnica nositelja programa
Evidencija sportaša
Upitnik za bodovanje vrijednosti sporta i određivanje nositelja kvalitete
Podaci o sportašima – sportskim selekcijama članica saveza
Plan prihoda i rashoda
Prijava velike sportske priredbe
Plan prihoda i rashoda sportske priredbe
Privola
Upute za prijavitelje

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nastavi čitati

Povezane vijesti

Dizači Osijeka treći u Hrvatskoj

Dizački dan u osječkom Avenue Mallu, u dvorani Tauros strenght&conditioning, prošao je u znaku Kluba dizača utega Osijek. Oni su u trećem, ujedno i posljednjem