Javni poziv za sudjelovanje članica Zajednice osječkog sporta u provedbi Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2024.

Na temelju odgovarajućih odredbi Zakona o sportu (NN 141/22.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15. i 37/21.) i Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2024., Zajednica osječkog sporta raspisala je Javni poziv za sudjelovanje članica Zajednice osječkog sporta u provedbi Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2024.

Predmet Javnog poziva je sufinanciranje programskih aktivnosti članica u cilju provedbe Programskog sadržaja „A“ iz Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2024. Poziv je otvoren od 1. prosinca do 31. prosinca 2023. g., a odnosi se na sve članice Zajednice, neovisno o njihovom statusu (privremeno ili punopravno članstvo).

Nakon zaključenja Javnog poziva, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta iz Javnog poziva obavit će pregled svih zaprimljenih prijava i utvrditi ispunjavaju li navedene prijave propisane uvjete. Stoga ovim putem posebno upozoravamo sve članice/podnositelje prijava na obvezu dostave cjelokupne zatražene dokumentacije držeći se propisanih uputa, budući da nepotpune, nepropisno dostavljene i nepravodobne prijave neće biti prihvaćene, a članice uskraćene za financijsko-materijalna sredstva i ostala prava za provedbu programa u 2024. g.

Prijavna dokumentacija dostavlja se isključivo putem informatičke platforme Zajednice na kojoj se nalaze obrasci za popunu. Podsjećamo da članice pristupaju platformi pomoću unaprijed dodijeljene poveznice s korisničkim imenom i lozinkom te, ukoliko članica još nije zatražila, pristup platformi može zatražiti slanjem e-maila u Zajednicu s navedenim imenom i prezimenom osobe ovlaštene za pristup platformi i e-mail adrese za kontakt s platformom.

Članice granskih saveza također samostalno podnose prijavu s popratnom dokumentacijom, uz prethodnu provjeru i potpis ovlaštene osobe saveza u upitniku za bodovanje vrijednosti sporta i određivanje nositelja kvalitete (natjecateljski klubovi).

S obzirom da su članice bile pozvane prethodno dostaviti preliminarne podatke o rezultatskim ostvarenjima u 2023., u navedeni upitnik mogu navesti i plasmane ostvarene u međuvremenu od prethodne dostave, uz napomenu da su uvršteni dodatni podaci. Također, važeće ugovore sa stručnim kadrom (koje je potrebno dostaviti na svaki Javni poziv), a koji su u Zajednicu prethodno dostavljeni nepotpisani, potrebno je dostaviti potpisane od strane obje ugovorne strane, u suprotnom neće biti vrednovani.

Napominjemo članicama da prilikom skeniranja dokumenata nije dopušteno mijenjati izvorne nazive pojedinih obrazaca, što znači da skenirani obrazac mora nositi izvorni naziv kako je postavljen na platformu (a ne oznaku koju nasumično odabere program za skeniranje).

Nakon provjere ispunjavanja propisanih uvjeta, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa provodi valorizaciju programa, o čijim će rezultatima Zajednica izvijestiti na svojim mrežnim stranicama.

Program javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2024., kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Osijeka na svojoj sjednici 29. studenog 2023. g., bit će službeno objavljen izlaskom u Službenom glasniku Grada Osijeka te postavljen i na internetskoj stranici Zajednice.

Raspodjela sufinanciranja po programskim područjima i programima bit će utvrđena u Planu realizacije Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2024. koji propisuje i način dodjele utvrđenih sredstava.

Za sve nejasnoće u vezi s dostavom traženih dokumenata, kao i popunjavanjem obrazaca, možete se obratiti Zajednici osječkog sporta putem telefona i e-maila naznačenih u uputama za prijavitelje.

PREUZMITE DOKUMENT

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nastavi čitati

Povezane vijesti