,

Javni poziv za dostavu prijedloga programa temeljem PJP u sportu za 2020.

Na temelju odgovarajućih odredbi Zakona o sportu, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2020., Zajednica športskih udruga grada Osijeka raspisala je Javni poziv za dostavu prijedloga programa članica Zajednice športskih udruga grada Osijeka za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2020.

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih sredstava u cilju provedbe Programskog sadržaja „A“ iz Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2020. kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Osijeka na svojoj sjednici 29. studenog 2019. g. Poziv je otvoren 30 dana od dana objave, odnosno do 2. siječnja 2020. g., a odnosi se na sve članice Zajednice, neovisno o njihovom statusu (privremeno ili punopravno članstvo).

Nakon zaključenja Javnog poziva, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta iz Javnog poziva obavit će pregled svih zaprimljenih prijava i utvrditi ispunjavaju li navedene prijave propisane uvjete. Stoga ovim putem posebno upozoravamo sve članice/podnositelje prijava na obvezu dostave cjelokupne zatražene dokumentacije držeći se propisanih uputa, budući da nepotpune, nepropisno dostavljene i nepravodobne prijave neće biti prihvaćene, a članice uskraćene za financijsko-materijalna sredstva za provedbu programa u 2020.g.

Nakon provjere ispunjavanja formalnih uvjeta, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa provodi valorizaciju programa, o čijim rezultatima će Zajednica izvijestiti na ovim mrežnim stranicama. Raspodjela financijskih iznosa po programskim područjima bit će utvrđena u Planu realizacije Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2020.

Za sve nejasnoće u vezi s dostavom traženih dokumenata, kao i popunjavanjem obrazaca, možete se obratiti Zajednici športskih udruga grada Osijeka osobno ili putem telefonskih brojeva i e-mail adresa naznačenih u uputama za prijavitelje. Dokumenti se dostavljaju poštom preporučeno ili neposrednom dostavom u tajništvo Zajednice športskih udruga grada Osijeka, Reisnerova 46/a (SD Zrinjevac), zaključno s navedenim rokom. Klubovi članice gradskih granskih saveza prijavu s cjelokupnom dokumentacijom dostavljaju putem svog gradskog saveza.

Javni poziv za dostavu prijedloga programa temeljem PJP u sportu za 2020.

Javni poziv
Prijavnica nositelja programa sportskih aktivnosti
Evidencija sportaša
Upitnik za bodovanje vrijednosti sporta i određivanje nositelja kvalitete u 2020.
Podaci o sportskim selekcijama za klubove u savezima
Plan prihoda i rashoda u 2020.
Upute za prijavitelje
Privola

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nastavi čitati

Povezane vijesti

Dizači Osijeka treći u Hrvatskoj

Dizački dan u osječkom Avenue Mallu, u dvorani Tauros strenght&conditioning, prošao je u znaku Kluba dizača utega Osijek. Oni su u trećem, ujedno i posljednjem