,

Javni poziv za dostavu prijedloga programa temeljem PJP u sportu za 2019.

Na temelju odgovarajućih odredbi Zakona o sportu, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2019., Odlukom Izvršnog odbora od 23. listopada 2018. g. Zajednica športskih udruga grada Osijeka raspisala je Javni poziv za dostavu prijedloga programa članica Zajednice športskih udruga grada Osijeka za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2019.

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih sredstava u cilju provedbe Programskog sadržaja „A“ iz Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2019. kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Osijeka na svojoj sjednici 19. studenog 2018. g. Poziv je otvoren 30 dana od dana objave, odnosno do 19. prosinca 2018. g., a odnosi se na sve članice Zajednice, neovisno o njihovom statusu (privremeno ili punopravno članstvo).

Nakon zaključenja Javnog poziva, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta iz Javnog poziva obavit će pregled svih zaprimljenih prijava i utvrditi ispunjavaju li navedene prijave propisane uvjete. Stoga ovim putem posebno upozoravamo sve članice/podnositelje prijava na obvezu dostave cjelokupne zatražene dokumentacije držeći se propisanih uputa, budući da nepotpune, nepropisno dostavljene i nepravodobne prijave neće biti prihvaćene, a članice uskraćene za financijsko-materijalna sredstva za provedbu programa u 2019.g.

Nakon provjere ispunjavanja formalnih uvjeta, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa provodi sveobuhvatnu valorizaciju programa, a o rezultatima Zajednica izvještava na svojim mrežnim stranicama.

Za sve nejasnoće u vezi s dostavom traženih dokumenata, kao i popunjavanjem obrazaca, možete se obratiti Zajednici športskih udruga grada Osijeka osobno ili putem telefonskih brojeva i e-mail adresa naznačenih u uputama za prijavitelje. Dokumenti se dostavljaju poštom preporučeno ili neposrednom dostavom u tajništvo Zajednice športskih udruga grada Osijeka, Reisnerova 46/a (SD Zrinjevac), zaključno s navedenim rokom. Klubovi članice gradskih granskih saveza prijavu s cjelokupnom dokumentacijom dostavljaju putem svog gradskog saveza.

Javni poziv
Prijavnica nositelja programa sportskih aktivnosti
Evidencija sportaša
Upitnik za bodovanje vrijednosti sporta i određivanje nositelja kvalitete u 2019.
Podaci o sportskim selekcijama za klubove u savezima
Plan prihoda i rashoda u 2019.
Upute za prijavitelje
Privola

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nastavi čitati

Povezane vijesti