,

Javni poziv za dostavu prijedloga programa temeljem PJP u sportu za 2018.

Donosimo objavu Javnog poziva s popratnom dokumentacijom:

Na temelju odgovarajućih odredbi Zakona o sportu, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2018., Odlukom Izvršnog odbora od 4. listopada 2017. g. Zajednica športskih udruga grada Osijeka raspisala je Javni poziv za dostavu prijedloga programa članica Zajednice športskih udruga grada Osijeka za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2018.

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih sredstava u cilju provedbe Programskog sadržaja „A“ iz Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2018. kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Osijeka na svojoj sjednici 26. listopada 2017. g. Poziv je otvoren 30 dana od dana objave, odnosno do 30. studenog 2017. g., a odnosi se na sve članice Zajednice, neovisno o njihovom statusu (privremeno ili punopravno članstvo).

Nakon zaključenja Javnog poziva, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta iz Javnog poziva obavit će pregled svih zaprimljenih prijava i utvrditi ispunjavaju li navedene prijave propisane uvjete. Stoga ovim putem posebno upozoravamo sve članice/podnositelje prijava na obvezu dostave cjelokupne zatražene dokumentacije držeći se propisanih uputa, budući da nepotpune, nepropisno dostavljene i nepravodobne prijave neće biti prihvaćene, a članice uskraćene za financijsko-materijalna sredstva za provedbu programa u 2018.g.

Nakon provjere ispunjavanja formalnih uvjeta, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa provodi sveobuhvatnu valorizaciju programa, a o rezultatima Zajednica izvještava na svojim mrežnim stranicama.

Za sve nejasnoće u vezi s dostavom traženih dokumenata, kao i popunjavanjem obrazaca, možete se obratiti Zajednici športskih udruga grada Osijeka osobno ili putem telefonskih brojeva i e-mail adresa naznačenih u uputama za prijavitelje. Dokumenti se dostavljaju poštom preporučeno ili neposrednom dostavom u tajništvo Zajednice športskih udruga grada Osijeka, Reisnerova 46/a (SD Zrinjevac), zaključno s navedenim rokom. Klubovi članice gradskih granskih saveza prijavu s cjelokupnom dokumentacijom dostavljaju putem svog gradskog saveza.

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nastavi čitati

Povezane vijesti