ČLANICE

ČLANICE
posljednje ažuriranje: svibanj 2024.

AB - C - D - G - HJ - K - M - N - O - P - R - S - Š - T - VZ - OSTALE

Aikido

1. AIKIDO DRUŠTVO “SLAVONIJA”

* sjedište: Bračka 16 * OIB: 10524220659 * e-mail: aikidoslavonija@gmail.com * kontakt osoba: Alen ZITA, predsjednik * tajnik: Robert ZITA

Američki nogomet (football)

2. KLUB AMERIČKOG NOGOMETA “TOPOVI”

* sjedište: Prolaz J. Leovića 11 * OIB: 96569760837 * e-mail: osijek.cannons@gmail.com * web: www.osijekcannons.hr * kontakt osoba: Marin LJUBAS, predsjednik * tajnik: Leon ČEFERIN

Atletika

3. ATLETSKI KLUB “SLAVONIJA-ŽITO”

* sjedište: M. Divalta 4 * OIB: 26771234530 * tel./fax: 570 019 * e-mail: so@has.hr * web: www.akslavonija-zito.hr * kontakt osoba: Marko GRGURIĆ, tajnik * predsjednica: Zvjezdana TUMA-PAVLOV

4. MARATON KLUB “HRVATSKI SOKOL OSIJEK”

* sjedište: Hrvatske Republike 11 * OIB: 82483408017 * tel./fax: 211 800 * fax: 221 525 * e-mail: mkhrvatskisokol440@gmail.com * web: www.hrvatskisokol.hr * kontakt osoba: Damir ČERNIĆ, predsjednik * tajnik: Matija CRNKOVIĆ

Automobilizam

5. AUTO KLUB „SLAVONIJA“

* sjedište: J. J. Strossmayera 268 * OIB: 94861966636 * e-mail: info@ak-slavonija.hr * web: www.ak-slavonija.com.hr * predsjednik: Rudolf KALKAN * tajnica: Ivana KALKAN

Badminton

6. BADMINTONSKI KLUB „OSIJEK“

* sjedište: A. Reisnera 30 * OIB: 50126174030 * e-mail: badminton.osijek@gmail.com * web: www.badminton-osijek.hr * kontakt osoba: Željko ŠNUR, predsjednik * tajnik: Bojan MARKOVIĆ

Biciklizam

7. BICIKLISTIČKI KLUB “OSIJEK 2010”

* sjedište: Kapelska 24 * OIB: 09821513624 * e-mail: bkosijek2010@gmail.com * web: www.bkosijek2010.hr * kontakt osoba: Ivo ANIĆ, tajnik * predsjednik: Robert VARGIĆ

8. BICIKLISTIČKI KLUB „PANNONIAN“ (privremeno članstvo)

* sjedište: Cara Hadrijana 5 * OIB: 12418384686 * e-mail: bike@pannonian.hr * web: https://pannonian.hr/ * kontakt osoba: Saša LAMZA, tajnik * predsjednik: Dino AMAN

Biljar

9. BILJAR KLUB „ESSEKER“ (privremeno članstvo)

* sjedište: I. Gundulića 5 * OIB: 07982033155 * kontakt osoba: Borna VUKOJEVIĆ, predsjednik

10. BILJAR KLUB „MARJAN“ (privremeno članstvo)

* sjedište: J. J. Strossmayera 15 * OIB: 91359141915 * kontakt osoba:Marko Lišnić, predsjednik * tajnik: Ivan Lišnić

11. BILJARSKI KLUB “PLAN B”

* sjedište: Gundulićeva 5 * OIB: 65107839575 * e-mail: planb@biljar.biz * web: www.biljar.biz/planb * kontakt osoba: Vedran VUNJAK * predsjednik: Alen NAĐSOMBAT

Boćanje

12. BOĆARSKI SAVEZ OSIJEK

* OIB: 58329751663 * web: http://kre-o.blogspot.com * e-mail: crnka5@gmail.com * predsjednik: Krešo TROSKOT Sv. Ane 2/B, Tenja (sjedište) * tajnik: Jakov ČOVIĆ

13. BOĆARSKI KLUB “DRAGOVOLJAC-BOSUTSKO” (privremeno članstvo)

* sjedište: Gacka 1/B *OIB: 94260859351 * e-mail: dragovoljac.bosutsko@gmail.com * kontakt osoba: Dario ŠULER, predsjednik * tajnik: Ozren ZELIĆ

14. BOĆARSKI KLUB “JUG II – HVIDRA”

* sjedište: Južno predgrađe 21 * OIB: 06021398329 * e-mail: geoinzenjering2019@gmail.com * kontakt osoba: Branislav VUKOSAVLJEVIĆ, predsjednik * tajnik: Mario BOŠNJAK

15. BOĆARSKI KLUB “MLADA RETFALA“

* sjedište: Lj. Posavskog 14/A * OIB: 38583832283 * kontakt osoba: Krešimir GATARA, tajnik * predsjednik: Petar SLAVIĆ

16. BOĆARSKI KLUB “NEPTUN”

* sjedište: Pampas 31 * OIB: 56524045593 * kontakt osoba: Zlatko KATIĆ, tajnik * predsjednik: Dragutin KOPF

17. BOĆARSKI KLUB “OLIMPIJA”

* sjedište: Zeleno polje 32 * OIB: 64926049128 * kontakt osoba: Jakov ČOVIĆ, tajnik * predsjednik: Igor NOSKOV

18. BOĆARSKI KLUB “OSIJEK DONJI GRAD” (privremeno članstvo)

* sjedište: Zeleno polje 9 *OIB: 71279755339 * e-mail: bkosijek.dg@gmail.com * kontakt osoba: Vladimir CINDRIĆ, tajnik * predsjednik: Luka BUJAK

19. BOĆARSKI KLUB “PAMPAS“

* OIB: 88962471321 * kontakt osoba: Krešo TROSKOT, predsjednik Sv. Ane 2/B, Tenja (sjedište) * tajnik: Jožef KIŠUREK

20. BOĆARSKI KLUB “RETFALA”

* sjedište: Ljudevita Posavskog BB * OIB: 23245821145 * e-mail: bk.retfala.os@gmail.com * kontakt osoba: Mario MUŽAR, predsjednik * tajnik: Igor RUŽAK

21. BOĆARSKI KLUB “SARVAŠ”

* sjedište: MO Sarvaš, Osječka 64, Sarvaš * OIB: 98642247979 * kontakt osoba: Vinko VRANJEŠ, tajnik * predsjednik: Pero VULETA

22. BOĆARSKI KLUB “SJENJAK”

* sjedište: Dvorana za borilačke sportove “Vladimira Stojića-Caca”, I. G. Kovačića 2/A * OIB: 49415143785 * tel: 573 365 * kontakt osoba: Ivica KOLAK, predsjednik

23. BOĆARSKI KLUB “SVETI LUKA”

* sjedište: Stjepana Držislava BB, Josipovac * OIB: 86555800953 * kontakt osoba: Željko TRAJBER, tajnik * predsjednik: Stjepan JOB

24. BOĆARSKI KLUB “TENJA”

* sjedište: Orljavska 0, Tenja * OIB: 50937642588 * kontakt osoba: Zvonko VOLODER, tajnik * predsjednik: Krešo TROSKOT

25. BOĆARSKI KLUB “TIHALJINA”

* OIB: 80202661811 * e-mail: maros@inet.hr * kontakt osoba: Zdravko KORDIĆ, tajnik M. Divalta 75/A (sjedište) * predsjednik: Milenko KOLAK

26. BOĆARSKI KLUB “VIŠNJEVAC“

* sjedište: Dravska BB, Višnjevac * OIB: 29955634590 * kontakt osoba: Darko KOVAČ, predsjednik * tajnik: Frano GAVRANOVIĆ

Bodybuilding

27. BODY BUILDING KLUB „OSIJEK“

* sjedište: Vijenac I. Česmičkog 21 * OIB: 04105039143 * predsjednik: Željko HERCEG * tajnik: Marijan HORVAT

Boks

28. BOKSAČKI KLUB „OSIJEK“

* sjedište: Ilirska 6 * OIB: 76610999568 * web: www.bk-osijek.com * kontakt osoba: Matej MATKOVIĆ * predsjednik: Mladen MIKOLČEVIĆ

Cheer/Cheerleading/Navijanje

29. CHEERLEADING KLUB “MIDAL”

* OIB: 91053437572 * e-mail: ps.midal@gmail.com * kontakt osoba: Martina PAVLOVIĆ SMEŠKA, predsjednica Lovranska 5 (sjedište) * tajnik: Andrija SMEŠKA

Dizanje utega

30. DIZAČKI KLUB “SLAVONIJA”

* sjedište: Istarska 1/D * OIB: 22324150463 * usl. fax: 571 919 * e-mail: dkslavonija@gmail.com * kontakt osoba: Božo KRIŠTO * predsjednik: Domagoj VRANIĆ * tajnik: Siniša DURGEL

31. KLUB DIZAČA UTEGA “OSIJEK”

* sjedište: Kardinala A. Stepinca 35 * OIB: 26150931679 * kontakt osoba: Petar BERTAGNIN, predsjednik * tajnik: Siniša BLAŽEKA, tajnik

Gimnastika

32. GIMNASTIČKI KLUB “INOVA-GIM”

* sjedište: Zeleno polje 30 * OIB: 45299519258 * web: www.gkinovagim.hr * kontakt osoba: Nenad SOLAR, predsjednik * tajnik: Goran SOLAR

33. GIMNASTIČKI KLUB “OSIJEK-ŽITO”

* sjedište: Kralja Zvonimira 5 * OIB: 80636456164 * tel: 213 538 * fax: 213 537 * e-mail: info@gdosijek.hr * web: www.gdosijek.hr * kontakt osoba: Tomislav MARKOVIĆ, tajnik * predsjednik: Marko PIPUNIĆ

34. KLUB RITMIČKO-ŠPORTSKE GIMNASTIKE “RONDO”

* OIB: 62088082908 * kontakt osoba: Branka STOJKOVIĆ, predsjednica A. Reisnera 67 (sjedište) * tajnik: Slavko STOJKOVIĆ

Hrvanje

35. HRVAČKI KLUB “OSIJEK”

* OIB: 77257362417 * e-mail: hk.osijek@gmail.com * kontakt osoba: Saša MILINKOVIĆ, predsjednik Sv. L. B. Mandića 8 (sjedište) * tajnik: Vjeran RATKOVIĆ

Judo

36. JUDO KLUB “MLADOST”

* sjedište: Kneza Trpimira 23 * OIB: 57300796842 * e-mail: judomladostosijek@gmail.com * web: www.judo-mladost.com * kontakt osoba: Vlasta DRAGUŠICA, predsjednica

37. JUDO KLUB “OSIJEK”

* OIB: 27842865415 * web: https://jkosijek.wix.com/judo-klub * kontakt osoba: Damir MATIJEVIĆ, predsjednik Crikvenička 7 (sjedište) * tajnica: Eva MATIJEVIĆ

Ju-jitsu

38. JU-JITSU KLUB “TATAMI”

* sjedište: Kneza Trpimira 8 * OIB: 76054473577 * kontakt osoba: Andrej JOVANOVIĆ, predsjednik

Karate

39. OSJEČKI KARATE SAVEZ

* sjedište: A. Reisnera 46/A * OIB: 28683308978 * predsjednik: Joco ĐUKIĆ * tajnik: Domagoj ŠUSTER

40. KARATE AKADEMIJA “OSIJEK”

* sjedište: J. J. Strossmayera 259 * OIB: 94189761781 * e-mail: karateakademijaosijek@gmail.com * kontakt osoba: Goran MESIĆ, predsjednik * tajnik: Tomislav MESIĆ

41. KARATE KLUB “ESSEKER”

* OIB: 73490952030 * e-mail: karate.esseker@gmail.com * kontakt osoba: Joco ĐUKIĆ, predsjednik Prenjska 60 (sjedište) * tajnica: Martina GUDELJ

42. KARATE KLUB “HRVATSKI SOKOL”

* OIB: 35998146055 * e-mail: karate.hrvatski.sokol@gmail.com * kontakt osoba: Zvonko BIONDIĆ, predsjednik Lokrumska 34 (sjedište)

43. KARATE KLUB “KUNA“

* sjedište: Pro Aqua d.o.o., Drinska 2 * tel./fax: 320 152 * OIB: 96803252067 * e-mail: karateklubkuna@gmail.com * kontakt osoba: Domagoj ŠUSTER, predsjednik * tajnik: Ljuboja ĆORKOVIĆ

44. KARATE KLUB “OSIJEK“

* OIB: 98952010550 * e-mail: karateosijek04@gmail.com * kontakt osoba: Matea CIKOJA, predsjednica Ulica Kestenova 50 (sjedište) * tajnik: Mihael CIKOJA

45. KARATE I FITNESS KLUB “VIŠNJEVAC”

* OIB: 51459815814 * e-mail: fitnessvisnjevac@gmail.com * web: http://fitness-visnjevac.com * kontakt osoba: Mato BARIŠIĆ, predsjednik Lugarski put II 6/A, Višnjevac (sjedište) 353 775 * tajnica: Ivana KLJAJIĆ

Kickboxing

46. KICKBOXING KLUB “HUS”

* sjedište: Gornjodravska obala 88 * OIB: 52269672700 * e-mail: husosijek@gmail.com * kontakt osoba: Zvonko BORBAŠ, predsjednik

47. KICKBOXING KLUB “SVETI DUH”

* OIB: 20950056462 * e-mail: kbk.svetiduh@gmail.com * kontakt osoba: Tomislav BILANDŽIĆ, tajnik I. Gundulića 49 (sjedište) * predsjednik: Viktor BIJELIĆ

Konjički sport

48. KONJIČKI KLUB “OSIJEK“

* sjedište: A. Reisnera 46/A * OIB: 02615892349 * konjicki.osijek@gmail.com * kontakt osoba: Neđeljko KNEŽEVIĆ, predsjednik * tajnica: Mia KRAJINA

49. UDRUGA ZA TERAPIJU I AKTIVNOSTI POMOĆU KONJA “MOGU”

* sjedište: Š. Petefija 80/C, p. p. 622, 31106 * OIB: 30168168961 * tel./fax: 307 300 * e-mail: udruga.mogu@gmail.com * web: www.mogu.hr * kontakt osoba: Mariana KOPRIVNJAK, predsjednica * tajnica: Marina BRUMEC

Košarka

50. KOŠARKAŠKI SAVEZ GRADA OSIJEKA

* sjedište: A. Reisnera 46/A * OIB: 23040525988 * tel: 638 561 * e-mail: kosarkaski.savez.osijek@gmail.com * predsjednica: Sena MATEŠIĆ * tajnik: Miroslav KONTREC

51. KOŠARKAŠKA AKADEMIJA KROLO (privremeno članstvo)

* sjedište: M. Divalta 64 * OIB: 14489428798 * e-mail:kakrolo2022@gmail.com * kontakt osoba: Ivan KROLO, predsjednik

52. KOŠARKAŠKA AKADEMIJA OSIJEK

* sjedište: M. Divalta 22 * OIB: 32702497489 * e-mail: kaosijek@gmail.com * web: www.ka-osijek.hr * kontakt osoba: Zvonimir TUCAKOVIĆ, predsjednik * tajnik: Goran KRAMARIĆ

53. KOŠARKAŠKI KLUB “MURSA”

* sjedište: A. Reisnera 46/A * OIB: 39343691103 * e-mail: kkmursaosijek@gmail.com * kontakt osoba: Mirjana Mia PODGAJAC, tajnica * predsjednik: Ivica JAKIĆ

54. KOŠARKAŠKI KLUB “OLIMP INSPEKT-ING”

* sjedište: Lj. Posavskog 23 * OIB: 55758584902 * kontakt osoba: Goran ĐURKIĆ, tajnik * predsjednik: Stipe KORDIĆ

55. KOŠARKAŠKI KLUB „VRIJEDNOSNICE OSIJEK“

* sjedište: Kapucinska 25/II * OIB: 70432979311 * tel: 250 100 * fax: 250 107 * e-mail: klub@kkvrijednosniceosijek.hr * web: https://kkvrijednosniceosijek.hr * kontakt osoba: Luka ĆUTUK, tajnik * predsjednik: Alexander HRKAČ

56. ŠKOLA KOŠARKE “VRIJEDNOSNICE OSIJEK”

* sjedište: Kapucinska 25/II * OIB: 38976140394 * e-mail: kahrvatskisokolos@gmail.com *kontakt osoba: Dubravko BLAŽEVIĆ, predsjednik * tajnik: Ivan KIŠ

57. UDRUGA KOŠARKAŠKIH SUDACA GRADA OSIJEKA

* sjedište: Kralja P. Svačića 67 * OIB: 46238556936 * e-mail: osjecki.suci@gmail.com * web: http://uksgo.hr * kontakt osoba: Josip MIKULIĆ, predsjednik

Kuglanje

58. KUGLAČKI SAVEZ GRADA OSIJEKA

* sjedište: Šándora Petöfia 204A * OIB: 71175035791 * tel./fax: 200 999 * e-mail: miroslav.liovic@kuglacki-savez-os.hr * web: https://ksgo.hr/ * predsjednik: Neđeljko KNEŽEVIĆ * tajnik: Miroslav LIOVIĆ

59. KUGLAČKI KLUB “HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE”

* sjedište: Kardinala A. Stepinca 8/B * OIB: 91036343187 * kontakt osoba: Mato STOJIĆ, tajnik * predsjednik: Marko PERKUŠIĆ

60. KUGLAČKI KLUB “OSIJEK”

* sjedište: Š. Petefija 204/A * OIB: 36444567997 * kontakt osoba: Mario MUŠANIĆ, tajnik * predsjednik: Neđeljko KNEŽEVIĆ

61. KUGLAČKI KLUB “ZARA – AUTO MATRIX”

* sjedište: Š. Petefija 204/A * OIB: 49187712225 * kontakt osoba: Zoran PRODANOVIĆ, predsjednik * tajnik: Ivica VREBAC

62. KUGLAČKI KLUB “TRAMVAJ”

* sjedište: Cara Hadrijana 1 * OIB: 42527470105 * tel: 228 354 * fax: 228 396 * e-mail: kktramvaj1951@gmail.com * kontakt osoba: Karlo MORŽAN, predsjednik * tajnik: Tomislav MIJATOVIĆ

63. KUGLAČKI KLUB “ZRINSKI-PIVOVARA”

* sjedište: Pivovara Osijek d.o.o., Vukovarska 312 * OIB: 68158232328 * kontakt osoba: Predrag LOVRIĆ, predsjednik * tajnik: Željko SELAK

64. KUGLAČKI KLUB “ŽELJEZNIČAR”

* sjedište: Hotel Mursa”, B. Kašića 2/A * OIB: 19626564574 * tel./fax 520 244 * e-mail: kkzeljeznicaros@net.hr * kontakt osoba: Damir ŠIMUNOVIĆ, tajnik * predsjednik: Antun DŽANKO

65. ŽENSKI KUGLAČKI KLUB “OSIJEK ‘97”

* sjedište: Š. Petefija 204/A * OIB: 96818763678 * e-mail: miroslav.liovic@kuglacki-savez-os.hr * kontakt osoba: Miroslav LIOVIĆ * predsjednica: Renata ŽUŽA * tajnik: Zlatko POFUK

Mačevanje

66. MAČEVALAČKI KLUB “DMITAR ZVONIMIR”

* sjedište: K. Firingera 3 * OIB: 51225084170 * e-mail: d.zvonimir.os@gmail.com * web: www.macevanjeosijek.com * kontakt osoba: Marija LOZANČIĆ * predsjednik: Branko LOZANČIĆ * tajnik: Karlo KRALJIK

Mali nogomet (Futsal)

67. MNK “ATLETICO”

* sjedište: Vukovarska 244 * OIB: 59573989499 * e-mail: mnk.atletico.osijek@gmail.com * kontakt osoba: Marin KANAET, predsjednik * tajnik: Ivan STANIĆ

68. MNK “OSIJEK”

* sjedište: A. Reisnera 46/A * OIB: 41689476965 * e-mail: osijek.kelme@gmail.com * kontakt osoba: Tomislav CIKOVIĆ, predsjednik * tajnica: Kristina BLAŽEVIĆ

69. MNK “STARA MOŠA”

* OIB: 42711324894 * e-mail: mnk.staramosa@gmail.com * predsjednik: Davor LIJIĆ Mlinska 130 (sjedište) * tajnik: Mario MARINOVIĆ

Motociklizam

70. MOTO SPORT “OSIJEK”

* sjedište: I. B. Mažuranić 1/a * OIB: 54362774318 * e-mail: kiklop@gmail.com * kontakt osoba: Dražen ZELIĆ * predsjednik: Marjan MARTINUŠIĆ

Nogomet

71. NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK

* sjedište: Kupska 31/a * OIB: 17602962445 * tel./fax: 208 646 * e-mail: nso.ante@email.t-com.hr * web: www.nsosijek.hr * predsjednik: Dražen MILOHNOJA * tajnik: Ante VUČEMILOVIĆ ml.

72. KLUB NOGOMETNE ŠKOLE “HYPO LIMAČ”

* sjedište: O. Keršovanija 15 * OIB: 63450370502 * e-mail: kns.hypolimac@gmail.com * kontakt osoba: Tihana PETELIN * predsjednik: Marko BABIĆ

73. NOGOMETNI KLUB “BRIJEST”

* sjedište: Usorska 47, Brijest * OIB: 83628089914 * e-mail: nkbrijest@gmail.com * kontakt osoba: Dejan MALINOVIĆ, predsjednik

74. NOGOMETNI KLUB “ELEKTRA”

* sjedište: Šetalište k. F. Šepera 1/A * OIB: 28616224279 * tel./fax: 207 052 * e-mail: nkelektra.os@gmail.com * kontakt osoba: Vladimir MIHAJLOVIĆ, tajnik * predsjednik: Robert SUKNOVIĆ

75. NOGOMETNI KLUB “FILIPOVICA” (privremeno članstvo)

* sjedište: Bistrička 30 * OIB: 08935374826 * e-mail: nkfilipovica@gmail.com * kontakt osoba: Luka ČABAI, predsjednik * tajnik: Matija ILEŠ

76. NOGOMETNA ŠKOLA MLADEŽI NK “GRAFIČAR VODOVOD”

* sjedište: Poljski put I, broj 3 * OIB: 91472550613 * e-mail: serviscentar@gmail.com * kontakt osoba: Mario PERKOVIĆ, predsjednik * tajnik: Gordan POPOVIĆ

77. NOGOMETNA ŠKOLA MLADEŽI “VIŠNJEVAC”

* sjedište: N. Š. Zrinskog 26/A * OIB: 81704325105 * e-mail: znsmvisnjevac@gmail.com * kontakt osoba: Hrvoje JURIĆ * predsjednik: Robert ČURIK * tajnik: Željko NIKŠIĆ

78. NOGOMETNI KLUB ”LIO”

* sjedište: J. R. Kihra 36 * OIB: 87931261787 * kontakt osoba: Dražen MILOHNOJA, predsjednik * tajnik: Boris KOROSTELJEV

79. NOGOMETNI KLUB „METALAC“

* sjedište: Velebitska 3 * OIB: 59213159856 * predsjednik: Boro IVKOVIĆ * tajnica: Tanja IVKOVIĆ

80. NOGOMETNI KLUB ”MURSA”

* sjedište: Gacka 1/C * OIB: 01307913424 * web: https://nk-mursa.hr * kontakt osoba: Zlatko KOŠČEVIĆ, predsjednik * tajnik: Ivan STAZIĆ

81. NOGOMETNI KLUB “OLIMPIJA”

* sjedište: Zeleno polje 32 * OIB: 40403393728 * tel./fax: 501 700 * e-mail: nk.olimpija1923.osijek@gmail.com * kontakt osoba: Ivan ŠUTALO, tajnik * predsjednik: Mario ILIČIĆ

82. NOGOMETNI KLUB “OSIJEK sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti”

* sjedište: W. Wilsona 2 * OIB: 27094855993 * tel./fax: 570 300, 570 400 * e-mail: nk.osijek@nk-osijek.hr * web: www.nk-osijek.hr * predsjednik uprave: Ferenc SAKALJ * kontakt osoba: Valentina KOPRIVNJAK

83. NOGOMETNI KLUB “RADNIK“

* sjedište: MO Josipovac, Osječka 66, Josipovac * OIB: 13748229416 * e-mail: nkradnik1954@gmail.com * kontakt osoba: Miroslav JULARIĆ, tajnik * predsjednik: Igor VUJEVIĆ

84. NOGOMETNI KLUB “SARVAŠ”

* sjedište: Osječka 64, Sarvaš * OIB: 85801176701 * kontakt osoba: Dražen HRGA, predsjednik * tajnik: Savo PARIPOVIĆ

85. NOGOMETNI KLUB “SLAVONAC“

* sjedište: Sv. Ane 1, Tenja * OIB: 60232080769 * kontakt osoba: Nikica JUKIĆ, tajnik * predsjednik: Josip MIHALJEVIĆ

86. ŠPORTSKI NOGOMETNI KLUB “VIŠNJEVAC”

* sjedište: N. Š. Zrinskog 26, Višnjevac * OIB: 08004479819 * e-mail: nkvisnjevac1948@gmail.com * web: www.snk-visnjevac.hr * tel./fax: 351 177 * kontakt osoba: Perica MIHALJEVIĆ, tajnik * predsjednik: Ivan BARIŠIĆ

87. ŽENSKI NOGOMETNI KLUB “OSIJEK“

* sjedište: Gacka 1/C * OIB: 28123323169 * tel./fax: 272 404 * e-mail: znkosijek1990@gmail.com * kontakt osoba: Ivana SVALINA * predsjednik: Bojan BODRAŽIĆ * tajnik: Jean-Pierre MARIČIĆ

Odbojka

88. ODBOJKAŠKI SAVEZ GRADA OSIJEKA

* sjedište: A. Reisnera 46/A * OIB: 28348945996 * tel: 200 523 * fax: 638 563 * e-mail: zile10@net.hr * tajnik: Duško ŽIVKOVIĆ

89. MUŠKI ODBOJKAŠKI KLUB “MURSA – OSIJEK”

* sjedište: NSD “Gradski vrt”, Kneza Trpimira 23 * OIB: 56765904532 * e-mail: mokmursa.osijek@gmail.com * web: https://mok-mursa-osijek.hr/ * kontakt osoba: Zlatko KRALJEVIĆ, dopredsjednik

90. MUŠKI ODBOJKAŠKI KLUB “ŽELJEZNIČAR”

* sjedište: A. Reisnera 46/A * OIB: 55266371823 * e-mail: mokzeljeznicaros@gmail.com * kontakt osoba: Milenko KORICA, predsjednik * tajnica: Dora IVANIĆ

91. ODBOJKAŠKI KLUB “LINGA”

* sjedište: A. Reisnera 46/A * OIB: 45112772163 * e-mail: odbojka.linga@gmail.com * kontakt osoba: Mihaela GRBAVICA * predsjednik: Miodrag GRBAVICA

92. ODBOJKAŠKI KLUB “OSIJEK JUG 2”

* sjedište: GČ Jug II, Srijemska 124/A * OIB: 73779948689 * e-mail: ok.jug2os@gmail.com * kontakt osoba: Damir RUKOVANJSKI, tajnik * predsjednica: Jelena BRNIĆ

93. SPORTSKI AKADEMSKI ODBOJKAŠKI KLUB “OSIJEK“

* OIB: 50993679228 * e-mail: aokosijek.okretfala@gmail.com * kontakt osoba: Damir RUKOVANJSKI, predsjednik Vij. A. Cesarca 14 (sjedište) * tajnik: Ivan PRAŠNJAK

94. SPORTSKI KLUB ODBOJKE NA PIJESKU “RETFALA”

* OIB: 78378769447 * e-mail: aokosijek.okretfala@gmail.com * kontakt osoba: Damir RUKOVANJSKI, predsjednik *Vij. A. Cesarca 14 (sjedište)

95. ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB “FERIVI VIŠNJEVAC”

* OIB: 62498489688 * e-mail: ferivi-visnjevac@net.hr * kontakt osoba: Danijel MAZUR, predsjednik Crni put 50, Višnjevac (sjedište)

96. ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB “OSIJEK“

* sjedište: Kneza Trpimira 23 * OIB: 47480037580 * tel: 200 523 * fax: 638 563 * e-mail: zokosijek06@gmail.com * kontakt osoba: Vlatko RAKIN, predsjednik

97. ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB “TENJA“

* sjedište: Sv. Ane 18/A, Tenja * OIB: 16944604078 * e-mail: antero.hr@gmail.com * kontakt osoba: Žarko MARKANOVIĆ, predsjednik * tajnik: Zdenko GALUŠIĆ

Planinarstvo

98. HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO “BRŠLJAN-JANKOVAC”

* sjedište: Trg A. Starčevića 4 * OIB: 59312125266 * e-mail: jankovac@jankovac.hr * web: www.jankovac.hr * kontakt osoba: Miro MUTTER, predsjednik * tajnica: Vlasta BOČEK

Plivanje

99. PLIVAČKI KLUB “OSIJEK”

* sjedište: M. Divalta 6/A * OIB: 22795589002 * e-mail: pkosijekzito@gmail.com * web: www.pkosijek.hr * kontakt osoba: Maja KNEŽEVIĆ, tajnica * predsjednik: Darko MUNDWEIL

Powerlifting

100. POWERLIFTING KLUB “OSIJEK 031”

* sjedište: Stonska 8 * OIB: 02601849238 * kontakt osoba: Robert ČIZMAR, predsjednik * tajnica: Maja PERKUŠIĆ

Ronilaštvo

101. RONILAČKI CENTAR “OSIJEK”

* OIB: 85231391328 * e-mail: info@diving-osijek.com * web: www.rc-osijek.hr * kontakt osoba: Andrej SLIVKA Gornjodravska obala 93 (sjedište) * predsjednik: Dražen STOJČIĆ * tajnica: Ana SLIVKA

Rukomet

102. RUKOMETNI SAVEZ GRADA OSIJEKA

* sjedište: A. Reisnera 46/A * OIB: 67889633758 * tel: 200 507 * e-mail: rs.osijek@hrs.hr * predsjednik: Ivan KOS * tajnik: Goran PETERKO

103. RUKOMETNI KLUB “FENIKS”

* OIB: 34856092051 * e-mail: rkfeniksosijek@gmail.com * kontakt osoba: Slavko STOJKOVIĆ, predsjednik A. Reisnera 67 (sjedište) * tajnica: Barbara MACEKOVIĆ

104. RUKOMETNI KLUB “OLIMPIJA”

* sjedište: Zeleno polje 32 * OIB: 27381606758 * kontakt osoba: Zvonko MUHAR, tajnik * predsjednik: Filip BABIĆ

105. RUKOMETNI KLUB “OSIJEK“

* sjedište: A. Reisnera 46/A * OIB: 59692772933 * tel./fax: 200 517 * e-mail: rk.osijek2018@gmail.com * kontakt osoba: Matej ROMIĆ, tajnik * predsjednik: Krešo TOMAS

106. RUKOMETNI KLUB “TENJA”

* sjedište: V. Mačeka 20, Tenja * OIB: 32035982732 * e-mail: rktenja16@gmail.com * kontakt osoba: Draženka MATIĆ, predsjednica * tajnica: Ljubica LAJK

107. VETERANSKI RUKOMETNI KLUB “OSIJEK“

* sjedište: Kneza Borne 107 * OIB: 43806079454 * e-mail: vrk-osijek@net.hr * kontakt osoba: Vjekoslav MOZER, predsjednik

108. ŽENSKI RUKOMETNI KLUB “LEGOSICE” (privremeno članstvo)

* sjedište: Vukovarska 152 * OIB: 70892202299 * e-mail: zrk.legosice@gmail.com * kontakt osoba: Željko ŠARAVANJA, predsjednik * tajnica: Ivana VLAŠIĆ

109. ŽENSKI RUKOMETNI KLUB “OSIJEK“

* sjedište: A. Reisnera 46/A * OIB: 53574071445 * e-mail: zrk.osijek@gmail.com * web: www.zrkosijek.hr * kontakt osoba: Dora LACKOVIĆ, tajnica * predsjednik: Juraj MARINIĆ

110. ŽENSKI VETERANSKI RUKOMETNI KLUB “OSIJEK“

* sjedište: A. Reisnera 46/A * OIB: 90961307965 * predsjednica: Nedeljka MIKULIĆ

Sambo

111. SAMBO KLUB “MURSA”

* OIB: 69056264185 * kontakt osoba: Damir MATIJEVIĆ, predsjednik Crikvenička 7 (sjedište) * tajnica: Sara MATIJEVIĆ

Savate

112. SAVATE KLUB “HUS”

* sjedište: Gornjodravska obala 88 * OIB: 67156961491 * e-mail: husosijek@gmail.com * kontakt osoba: Zvonko BORBAŠ, predsjednik

Skijanje

113. ZBOR UČITELJA I TRENERA SPORTOVA NA SNIJEGU SLAVONIJE I BARANJE

* sjedište: NSD Gradski vrt, Kneza Trpimira 23 * OIB: 62318827576 * e-mail: zuts.sib@gmail.com * kontakt osoba: Mirna RAJLE BROĐANAC, tajnica * predsjednik: Damir HARANGOZO usl. e-mail: bazeni.osijek@gmail.com

Sport gluhih

114. OSJEČKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH

* sjedište: Pavla Pejačevića 3 * OIB: 82240352724 * tel./fax: 369 039, 369 588 * SMS: 098 650 478 * e-mail: sportgluhihosijek@gmail.com * web: www.ossg.hr * predsjednica: Ljiljana BRKIĆ * tajnik: Marijan BLAHA

115. BADMINTONSKI KLUB GLUHIH “SLAVONAC”

* sjedište: Pavla Pejačevića 3 * OIB: 07251941329 * tel./fax: 369 039 * kontakt osoba: Marijan BLAHA * predsjednica: Ljiljana BRKIĆ * tajnica: Elizabeta OLIŠ

116. KUGLAČKI KLUB GLUHIH “SLAVONAC“

* sjedište: Pavla Pejačevića 3 * OIB: 76124764583 * tel./fax: 369 039 * kontakt osoba: Marijan BLAHA * predsjednik: Vahid HANDANOVIĆ * tajnik: Marko DUNAI

117. MALONOGOMETNI KLUB GLUHIH “SLAVONAC“

* sjedište: Pavla Pejačevića 3 * OIB: 59881707368 * tel./fax: 369 039 * kontakt osoba: Marijan BLAHA, tajnik * predsjednik: Joško OLIŠ

118. PIKADO KLUB GLUHIH “SLAVONAC”

* sjedište: Pavla Pejačevića 3 * OIB: 02719773435 * tel./fax: 369 039 * kontakt osoba: Marijan BLAHA * predsjednica: Dalija UZUROV

119. STOLNOTENISKI KLUB GLUHIH “SLAVONAC“

* sjedište: Pavla Pejačevića 3 * OIB: 49423817010 * tel./fax: 369 039 * kontakt osoba: Marijan BLAHA * predsjednik: Josip VIDAKOVIĆ * tajnik: Ivan IŠTVANFI

120. STRELJAČKI KLUB GLUHIH “SLAVONAC“

* sjedište: Pavla Pejačevića 3 * OIB: 29690873492 * tel./fax: 369 039 * kontakt osoba: Marijan BLAHA * predsjednik: Branko BRKIĆ * tajnica: Mirela IŠTVANFI

121. ŠAHOVSKI KLUB GLUHIH “SLAVONAC“

* sjedište: Pavla Pejačevića 3 * OIB: 21098309143 * tel./fax: 369 039 * kontakt osoba: Marijan BLAHA, tajnik * predsjednik: Nikola ČORAK

122. ŠPORTSKA UDRUGA GLUHIH “SLAVONAC“

* sjedište: Pavla Pejačevića 3 * OIB: 39362881628 * tel./fax: 369 039 * kontakt osoba: Marijan BLAHA * predsjednik: Milivoj UZUROV * tajnica: Dalija UZUROV

Sport osoba s invaliditetom

123. OSJEČI PARASPORTSKI SAVEZ

* sjedište: Zeleno polje 5 * OIB: 21004696841 * e-mail: osjeckisporin@gmail.com * predsjednik: Zoran Špoljarić

124. BOĆARSKI KLUB OSOBA S INVALIDITETOM “OSJEČKI OSMIJEH”

* sjedište: Martina Divalta 163 * OIB: 66225580190 * tel./fax: 570 980 * e-mail: bkoi.osjecki-osmijeh@inet.hr * predsjednik: Branimir ČUTURDIĆ

125. KARATE KLUB “HVIDRA OSIJEK”

* sjedište: Viška 21 * OIB: 74195562305 * kontakt osoba: Danijel KÜFNER * predsjednica: Ivona KÜFNER * tajnica: Martina PETRIĆ

126. PLIVAČKI KLUB OSOBA S INVALIDITETOM “DELFIN”

* sjedište: M. Divalta 108 * OIB: 86990525590 * predsjednica: Doris JELIĆ

127. ŠAHOVSKI KLUB “HVIDR-a OSIJEK”

* sjedište: Vijenac I. Meštrovića 26/B * OIB: 83055787659 * e-mail: skhvidraosijek@gmail.com *predsjednik: Grgur Novak * tajnik: Vladimir Nestorović

128. ŠPORTSKA UDRUGA SLIJEPIH “SVJETLOST”

* sjedište: Hrvatske Republike 43 * OIB: 23679257198 * web: http://sus-svjetlost-osijek.hr * kontakt osoba: Stojan BJELAJAC, predsjednik * tajnik: Josip MAUROVIĆ

129. ŠPORTSKI INVALIDSKI BOĆARSKI KLUB “HVIDRA – OSIJEK”

* sjedište: Vijenac I. Meštrovića 26/B * OIB: 20090058826 * tel: 204 994 * kontakt osoba: Zvonko PRIMORAC * predsjednik: Kamenko KOLUNDŽIĆ

130. ŠPORTSKI INVALIDSKI ODBOJKAŠKI KLUB ”HVIDR-a OSIJEK”

* sjedište: Vijenac Kraljeve Sutjeske 7 * OIB: 63434599368 * tel: 204 994 * fax: 204 252 * e-mail: siokhvidraosijek@net.hr * kontakt osoba: Saša GAJČIĆ, tajnik * predsjednik: Petar MLINAREVIĆ

131. UDRUGA SPORTSKE REKREACIJE OSOBA S INVALIDITETOM STARIJE ŽIVOTNE DOBI “DUGA OSIJEK”

* OIB: 79540194861 * e-mail: duga.osijek@hi.ht.hr * predsjednik: Željko GAŠPAROVIĆ *Sv. Petka 26 (sjedište)

Sport studenata

132. STUDENTSKI ŠPORT. SAVEZ SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

* sjedište: A. Reisnera 46/A * OIB: 82942797581 * e-mail: studentski.sport@gmail.com * kontakt osoba: Igor SALAJIĆ, tajnik * predsjednik: Zoran VLADOVIĆ

Sportska rekreacija

133. GRADSKI SAVEZ ZA SPORTSKU REKREACIJU “SPORT ZA SVE” OSIJEK

* sjedište: Istarska 1/D * OIB: 14214634092 * tel: 208 135 * tel./fax: 215 145 * e-mail: sportzasveosijek@gmail.com * predsjednica: Anica BILOŠ * tajnica: Gordana VESELIĆ

134. AIKI JUTSU KLUB “OSIJEK”

* OIB: 21436601254 * kontakt osoba: Vjeran IVANČEVIĆ, predsjednik Travna 30 (sjedište) * tajnica: Magdalena TOMAŠEK

135. AKTIVNI UMIROVLJENICI OSIJEK

* sjedište: J. J. Strossmayera 1/I * OIB: 90995555805 * e-mail: aktivni.umirovljenici@gmail.com * web: http://www.aktivni-umirovljenici-osijek.hr * kontakt osoba: Jelena DODIG, predsjednica * tajnica: Neda VORKAPIĆ

136. BODY BUILDING KLUB “FANTASTIC”

* OIB: 74654017152 * e-mail: simba256@hotmail.com * kontakt osoba: Slaven POZNIĆ * predsjednik: Aleksandar POZNIĆ Ružina 83 (sjedište) * tajnica: Nataša POZNIĆ

137. DODGEBALL KLUB "OSIJEK" (privremeno članstvo)

* sjedište: Sjenjak 137 * OIB: 38236588265 * e-mail: dbkosijek@gmail.com * kontakt osoba: Matej KOLAR, predsjednik * tajnica: Martina DORIĆ

138. DRUŠTVO ŠPORTSKE REKREACIJE “HOPS OSIJEK”

* sjedište: Vukovarska 217 * OIB: 03174555446 * predsjednik: Zoran JUKA * tajnica: Roberta TANKOSIĆ

139. DRUŠTVO ZA ŠPORTSKU REKREACIJU HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE OSIJEK

* sjedište: HEP, Šetalište k. F. Šepera 1/A * OIB: 65774988511 * kontakt osoba: Damir LIOVIĆ, predsjednik * tajnica: Ines IVKOVIĆ

140. JET SKI KLUB "OSIJEK" (privremeno članstvo)

* Jahorinska 20 * OIB: 45839323962 * predsjednik: Domagoj BIŠKIĆ

141. KLUB ZA SPORT I REKREACIJU “SHANTI”

* OIB: 97473146644 * kontakt osoba: Alen VESELIĆ, predsjednik Vijenac I. Meštrovića 68 (sjedište) * tajnica: Gordana VESELIĆ

142. KUGLAČKI KLUB “VODOVOD OSIJEK” (privremeno članstvo)

* sjedište: Poljski put 1 *OIB: 50610322268 * e-mail: kuglackiklubvodovodosijek@gmail.com * kontakt osoba: Dražen NEKIĆ, predsjednik

143. MOTONAUTIČKI KLUB “OSIJEK-DONJI GRAD”

* sjedište:Donjodravska obala 8 * e-mail: mnkosijekdonjigrad@gmail.com * kontakt osoba: Boris TIHI, predsjednik * tajnik: Toni GRCIĆ

144. MOTO-NAUTIČKI KLUB “NEPTUN”

* sjedište: Pampas 31 * OIB: 79551025690 * e-mail: mnkneptunosijek@gmail.com *kontakt osoba: Marko PETRIČEVIĆ, predsjednik * tajnik: Marko MARKO

145. NOGOTENIS KLUB “OLIMPIJA”

* sjedište: Ulica Olimpije 2 * OIB: 95734233392 * e-mail: dufraisne@net.hr * kontakt osoba: Ivan MIKULIĆ, tajnik * predsjednik: Željko MIKULIĆ

146. PLANINARSKO DRUŠTVO ZANATLIJA OSIJEK (privremeno članstvo)

* sjedište: J. J. Strossmayera 1 * OIB: 47757019568 * e-mail: pd.zanatlija.osijek@hps.hr * web: www.pd-zanatlija.hr * predsjednik: Vladimir Pavičić, kontakt osoba * tajnik: Jela Knežević

147. PLESNI KLUB “BOLERO” (privremeno članstvo)

* sjedište: G. Čevapovića 35/D * OIB: 73883561744 * e-mail: dance.bolero@gmail.com * kontakt osoba: Igor VAJNBERGER, predsjednik

148. PLESNI KLUB “IDENTITET”

* OIB: 9010686992 *e-mail: plesnistudioindependance@gmail.com * kontakt osoba: Silvija ŽALAC, predsjednica Ciglarska 1 (sjedište) * tajnik: Miroslav KASUMOVIĆ

149. SPORTSKA UDRUGA “NIKOLIĆ”

* OIB: 93226831739 * e-mail: sportskaudruganikolic15082019@gmail.com * kontakt osoba: Siniša NIKOLIĆ, tajnik * predsjednik: Željko NIKOLIĆ Vijenac Lj. Babića 12 (sjedište)

150. SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR “TITAN”

* sjedište: Vijenac Kraljeve Sutjeske 8 * OIB: 44919614009 * e-mail: src.titan@gmail.com * kontakt osoba: Denis VERIĆ, predsjednik * tajnik: Luka ZUBČIĆ

151. SPORTSKO REKREACIJSKI KLUB “RUN4FUN”

* OIB: 08403626940 * e-mail: srk.run4fun@gmail.com * kontakt osoba: Zvonimir VAKANJAC, predsjednik O. Keršovanija 10/B (sjedište) * tajnik: Dragan MALOŠEVAC

152. SPORTSKO REKREATIVNI KLUB “ŽUTI ŠEŠIR”

* OIB: 99044503862 * web: http://srk-zuti-sesir.hr * kontakt osoba: Dario MAJETIĆ Koranska 25/A (sjedište) * predsjednica: Dragana BEKIĆ

153. ŠPORTSKO DRUŠTVO “HEP-PLIN D.O.O. OSIJEK”

* sjedište: Cara Hadrijana 7 * OIB: 05387965257 * tel: 244 650 * fax: 213 199 * kontakt osoba: Silvana KRALJ, tajnica * predsjednik: Branko MARKOVČIĆ

154. UDRUGA “GRADSKI RITAM”

* OIB: 17801906111 * e-mail: gradskiritam@gmail.com * web: www.different.com.hr * kontakt osoba: Irena SLOVAČEK, predsjednica Bartula Kašića 34 (sjedište) * tajnica: Ivana LAMZA

155. UDRUGA ZA PRAKTIČNO STRELJAŠTVO “PAMPAS”

* sjedište: Šandora Petefija 204/A * OIB: 77639506088 * e-mail: ups.pampas.osijek031@gmail.com * kontakt osoba: Biter PEROLLI, tajnik

156. UDRUGA ZA PROMICANJE BORILAČKOG SPORTA I SAMOOBRANE „MARTIAL ARTS”

* OIB: 96013791568 * kontakt osoba: Dragan FRANJKOVIĆ, predsjednik Drinska 15 (sjedište) * tajnik: Marko FRANJKOVIĆ

157. UDRUGA ZA SPORT, REKREACIJU I PLES “GERONIMO”

* sjedište: Kralja P. Svačića 53 * OIB: 78263061274 * kontakt osoba: Siniša KADOIĆ, predsjednik * tajnica: Anja KADOIĆ

158. UDRUGA ZA SPORT I REKREACIJU “OS SPORT”

* sjedište: A. Reisnera 46/A * OIB: 92267580780 * kontakt osoba: Dubravko IŽAKOVIĆ, predsjednik * tajnica: Ljiljana GUTZMIRTL

Sportski ples

159. ŠPORTSKO-PLESNA UDRUGA “FENIKS”

* sjedište: MO Sjenjak, Sjenjak 133 * OIB: 48723840895 * e-mail: spufeniks@gmail.com * kontakt osoba: Darko VALENTIĆ, predsjednik * tajnica: Mirjana BUŽANEC

Sportski ribolov

160. ZAJEDNICA ŠPORTSKIH RIBOLOVNIH DRUŠTAVA OSIJEK

* sjedište: Južno predgrađe 21 * OIB: 29325054571 * e-mail: zsrd.osijek@gmail.com * web: https://zajednica-srd-osijek.hr * predsjednik: Igor LONČAR * tajnik: Bernard OPANČAR

161. OSJEČKI RIBOLOVNI ŠPORTSKI KLUB (ORŠK)

* sjedište: P. Pejačevića 5 * OIB: 87772803637 * tel: 369 593 * e-mail: 1923orsk@gmail.com * web: www.orsk.hr * kontakt osoba: Josip NEZNANOVIĆ, tajnik * predsjednik: Mijo BIRČIĆ

162. ŠPORTSKI RIBOLOVNI KLUB “LINJAK”

* sjedište: MO Josipovac, Osječka BB, Josipovac * OIB: 68495276232 * e-mail: linjakjosipovac@gmail.com * kontakt osoba: Marko ROGULJIĆ * predsjednik: Ivan KLASIĆ * tajnik: Dalibor KRZNARIĆ

163. ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “BABUŠKA“

* sjedište: Dravska 5, Sarvaš * OIB: 36043768256 * e-mail: babuskasarvas@gmail.com * kontakt osoba: Mijo ANĐAL, tajnik * predsjednik: Ivan IVČIĆ

Sportsko penjanje

164. SPORTSKO PENJAČKI KLUB “BASTION”

* sjedište: Kneza Trpimira 23 * OIB: 05648085793 * kontakt osoba: Ivan LJUBIČIĆ, predsjednik * tajnik: Krešimir BURAZIN

Stolni tenis

165. STOLNOTENISKI KLUB “OLIMPIJA”

* sjedište: MO Knez Branimir, Krstova 97/B * OIB: 59384130661 * e-mail: stkolimpija.osijek@gmail.com * predsjednik: Luka SELAK * tajnik: Miroslav AMREIN

166. STOLNOTENISKI KLUB “VODOVOD-OSIJEK”

* sjedište: NŠD “Gradski vrt”, Kneza Trpimira 23 * OIB: 82381299935 * e-mail: stkvodovod@gmail.com * web: www.stk-vodovod.com * kontakt osoba: Dragan KNEŽEVIĆ, predsjednik * tajnik: Zoran PETRIC

Streljaštvo

167. STRELJAČKI SAVEZ OSIJEKA

* sjedište: Š. Petefija 204/A * OIB: 32069426888 * tel: 377 051 * tel./fax: 377 061 * e-mail: ssso.ssobz@gmail.com * predsjednik: Zoran ĆELIĆ * tajnica: Mirela SKOKO ĆELIĆ

168. GRADSKI STRELJAČKI KLUB “CENTAR 1784”

* sjedište: Š. Petefija 204/A * OIB: 45197868424 * kontakt osoba: Vjekoslav VUČEMILOVIĆ, predsjednik

169. GRAĐANSKO STRELJAČKO DRUŠTVO “OSIJEK 1784”

* sjedište: Š. Petefija 204/A * OIB: 85177808257 * tel: 377 051 * tel./fax: 377 061 * e-mail: gsd.osijek-1784@os.t-com.hr * web: www.osijek1784.hr * kontakt osoba: Zoran ĆELIĆ, tajnik * predsjednik: Zvonimir KOVAČEVIĆ

170. STRELJAČKI KLUB “BANKARAC”

* OIB: 53268745617 * e-mail: sk.bankarac@gmail.com * predsjednik: Savo ŠODIĆ Županijska 33 (sjedište)

171. STRELJAČKI KLUB “LEGIJA”

* sjedište: Š. Petefija 80/A * OIB: 41111136645 * e-mail: sklegija@gmail.com  * kontakt osoba: Goran DEVETAK, predsjednik

172. STRELJAČKI KLUB “METAK”

* sjedište: Š. Petefija 204/A * OIB: 32009462906 * e-mail: sk.metak@net.hr * web: www.metak.hr * kontakt osoba: Luka KUDUZ, predsjednik * tajnik: Saša ŽUPANIĆ

173. STRELJAČKI KLUB “TENJA”

* sjedište: V. Mačeka 20, Tenja * OIB: 97849901308 * kontakt osoba: Damir ZADRAVEC, predsjednik

174. STRELJAČKO DRUŠTVO “DESETKA”

* sjedište: Š. Petefija 204/A * OIB: 03071390632 * predsjednik: Stanislav VOLENIK

Šah

175. OSJEČKI ŠAHOVSKI SAVEZ

* sjedište: A. Reisnera 46/A * OIB: 44808279422 * predsjednik: Zvonko HORVAT * tajnik: Marinko MARJANOVIĆ

176. ŠAHOVSKI KLUB “DAMIN GAMBIT” (privremeno članstvo)

* sjedište: S. Vraza 7 * OIB: 83147502372 * e-mail: info@damingambit.org * kontakt osoba: Dejan BUCHWALD, tajnik * predsjednik: Saša SAVIĆ

177. ŠAHOVSKI KLUB “DRAGOVOLJAC”

* sjedište: Drinska 2 * OIB: 30908097604 * kontakt osoba: Matija FERIĆ, tajnik * predsjednik: Branko MRAVUNAC

178. ŠAHOVSKI KLUB “FERIT-OSIJEK”

* OIB: 66963953140 * e-mail: sah@ferit.hr * kontakt osoba: Branimir JUKIĆ, predsjednik * tajnik: Josip JURMAN Kupska 20 (sjedište)

179. ŠAHOVSKI KLUB “MLADOST”

* sjedište: A. Reisnera 46/A * OIB: 92565713730 * kontakt osoba: Siniša SLOBOĐANAC, predsjednik * tajnik: Valent BRKIĆ

180. ŠAHOVSKI KLUB “RETFALA”

* sjedište: J. J. Strossmayera 200 * OIB: 81661441540 * kontakt osoba: Rebeka LENDVAJ, tajnica * predsjednik: Ivan LENDVAJ

181. ŠAHOVSKI KLUB “VIŠNJEVAC” (privremeno članstvo)

* sjedište: J. J. Strossmayera 2, Višnjevac * OIB: 27894831059 * tel./fax (usl.): 350 220 * e-mail (usl.): info@audiopro.hr * predsjednik: Davor KRŠĆANSKI * tajnik: Siniša VRANJKOVIĆ

Školski sport

182. ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA OSIJEKA

* sjedište: Istarska 1/D * OIB: 62998290785 * tel./fax: 208 656 * e-mail: sportmladih.os@gmail.com * web: www.ssso.hr * predsjednik: Dane KONČAR * tajnica: Sanda GAŠIĆ

Taekwondo

183. TAEKWONDO KLUB “OSIJEK“

* sjedište: Vijenac G. Zobundžije 3 * OIB: 07084764947 * e-mail: taekwondoosijek@gmail.com * web: www.taekwondo-osijek.hr * kontakt osoba: Damir ZAHIROVIĆ, predsjednik * tajnica: Edita ZAHIROVIĆ

Tajlandski boks

184. KLUB TAJLANDSKOG BOKSA “BAD SHADOW” (privremeno članstvo)

* sjedište: Gundulićeva 28 * OIB: 64260429059 * e-mail: badshadow.osijek@gmail.com * kontakt osoba: Ivan HORVAT, predsjednik

185. THAI BOX KLUB “HUS”

* sjedište: Gornjodravska obala 88 * OIB: 72547857339 * e-mail: husosijek@gmail.com * kontakt osoba: Zvonko BORBAŠ, predsjednik

Tenis

186. OSJEČKI TENISKI SAVEZ

* sjedište: Zeleno polje 32/A * OIB: 11732690073 * e-mail: osjecki.teniski.savez@gmail.com * predsjednik: Bruno MANDIĆ * tajnica: Lucija FAJ

187. TENISKI KLUB “BOSUTSKO” (privremeno članstvo)

* sjedište: Dubrovačka 10/A, OIB: 87522039741 * kontakt osoba: Oliver JANKOVIĆ, tajnik * predsjednica: Antonija KRISTEK JANKOVIĆ

188. TENISKI KLUB “OLIMPIJA OSIJEK 1984”

* sjedište: Ulica Olimpije 2 * OIB: 37199514057 * kontakt osoba: Domagoj WAGNER, predsjednik

189. TENISKI KLUB “TENNIS TALENTS”

* sjedište: Baranjska 13 * OIB: 54361297979 * e-mail: tkttos@gmail.com * kontakt osoba: Ante BRNIĆ, predsjednik

Triatlon

190. TRIATLON KLUB ”TRI-TIM”

* sjedište: Vij. G. Zobundžije 8 * OIB: 37905176809 * e-mail: triatlon.tritim.osijek@gmail.com * kontakt osoba: Aleksandar TOMPA, tajnik * predsjednik: Slaven BALOG

Vaterpolo

191. VATERPOLO KLUB “OSIJEK”

* sjedište: A. Reisnera 46/A * OIB: 27934008424 * e-mail: vaterpolo2000osijek@gmail.com * kontakt osoba: Zvonimir ŠKORIĆ, tajnik * predsjednik: Zoran ŠKORIĆ

192. ŽENSKI VATERPOLSKI KLUB “MURSA”

* OIB: 07233062963 * e-mail: vkmursa@gmail.com * kontakt osoba: Dražen LERINC, tajnik Vatrogasna 91 (sjedište) * predsjednik: Zvonimir CRLJENIĆ

Veslanje

193. VESLAČKI KLUB “IKTUS”

* sjedište: Šetalište k. F. Šepera 1/D * OIB: 87062604927 * tel./fax: 213 014 * e-mail: vk-iktus@vk-iktus.hr * web: www.vk-iktus.hr * kontakt osoba: Mirna RAJLE BROĐANAC, tajnica * predsjednik: Boris POPADIĆ

Zrakoplovstvo

194. AEROKLUB “OSIJEK“

* sjedište: Trg J. Križanića 1 * OIB: 74081601305 * tel./fax: 208 262 * e-mail: aeroklub.osijek@gmail.com * web: www.ak-osijek.hr * Sportsko-zračna luka Osijek-Čepin 297 276, tel./fax 297 439 * predsjednik: Marin KORDIĆ

Ostale članice

195. “PANNONIAN”

* sjedište: Cara Hadrijana 5 * OIB: 44126442247 * e-mail: info@pannonian.org * web: www.pannonian.hr * kontakt osoba: Tamara KUJAVIĆ * predsjednik: Zdenko LIŠKA * tajnik: Saša LAMZA

196. KINEZIOLOŠKI FAKULTET OSIJEK (privremeno članstvo)

* sjedište: Istarska 16/A * OIB: 70788591483 * web: www.kifos.hr * dekanica: Vesnica MLINAREVIĆ * kontakt osoba: Tvrtko GALIĆ, prodekan, e-mail: ured@kifos.hr

197. ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.

* sjedište: Kneza Trpimira 23 * OIB: 89861654362 * tel: 285 500 * fax: 200 506 * web: www.sportski-objekti.hr * e-mail: uprava@sportski-objekti.hr * kontakt osoba: Katica ŠOBAT * direktor: Robert SELIGMAN

198. UDRUGA ZA PROMICANJE SPORTA ZA DJECU (privremeno članstvo)

* sjedište: Srijemska 51 * OIB: 13330226717 * e-mail: sakademija@gmail.com * kontakt osoba: Tomislav BARIŠIĆ, predsjednik * tajnik: Josip BARIŠIĆ